Badania porównawcze nad homologicznymi biotypami pastewnymm i gorzkim łubinu białego Cz. I. Wzrost i rozwój roślin oraz zawartość w nich azotu ogólnego [Comparative studies on the homologous types of bitter and fodder white lupine P. I. Growth and development of plants and nitrogen content]

A. Ścibor-Marchocka

Full Text:

PDF