Badania nad wpływem czynników chemicznych i fizycznych na zwiększenie współczynnika rozmnażania wegetatywnego bulw frezji. Cz. II. Wpływ etylenochlorohydryny [The effect of chemical and physical factors on increasing of the coefficient of vegetative propagation of freesia corms. Part. II. Effect of ethylenechlorhydrin]

K. Kukułczanka

Full Text:

PDF