Badania nad wpływem czynników chemicznych i fizycznych na zwiększenie współczynnika rozmnażania wegetatywnego bulw frezji. Cz. I. Pobudzanie do rozwoju pąków pachwinowych bulw [The effect of chemical and physical factors on increasing of the coefficient of vegetative propagation of freesia corms. Part I. Stimulation of the axillary buds of corms to development]

K. Kukułczanka

Full Text:

PDF