Przydatność niektórych sałat głowiastych jako materiału testowego do oznaczania giberelin i substancji giberelinopodobnych [The usefulness of cerlain cabbage lettuces in bioassays for the determination of gibberellins and gibberellins-like substances]

L. Michalski

Full Text:

PDF