Cechy morfologiczne koszyczka kwiatowego Callistephus chinensis Nees. i ich wzajemna zależność [Morphological features of the capitula of Callistephus chinensis Nees. and their matual relations]

Krystyna Kukułczanka

Full Text:

PDF