Badania nad zastosowaniem antybiotyków w ochronie i zwalczaniu chorób roślin. Cz. I. Cykloheksimid i nystatyna jako czynniki przeciwgrzybowe w działaniu na mączniaka roż [Investigations on the use of antibiotics in plant-pathology. I. Cycloheximide and nystatin, antibiiotics with antifungal activity, used against powdery mildew on roses]

D. Roślik, J. Grzegory, B. Więcławek

Full Text:

PDF