Badania nad własnościami fizykochemicznyini próchnicy [Untersuchungen über einige physikalisch-chemische Eigenschaften der Huminsäuren]

Wł. Misterski, Wł. Łoginow

Full Text:

PDF