Wpływ różnych warunków wzrostu odmian rodzicielskich na potomstwo mieszańcowe u pomidorów [Influence of different Conditions of Growth of Parental Varieties on the Bastard Progeny in Tomatoes]

A. Kużdowicz

Full Text:

PDF