A new locality of Galeopsis angustifolia (Ehrh.) Hoffm. in Pyrzyce Plain (West Pomerania, Poland)

Wanda Bacieczko, Agnieszka Borcz

Abstract


The aim of the research was to explore a new locality of Galeopsis angustifolia (Lamiaceae), a rare taxa in Poland. The floristic composition of a plant community with G. angustifolia was determined. The species was recorded along the railway line from Pyrzyce to Stargard Szczeciński, near to the railway station in Okunica village, not used since 2004. Currently, the plant community with G. angustifolia occupies a transect >300 m in length. It is also sporadically found in the areas adjacent to the railway line. The species penetrates into ruderal communities from the Artemisietea vulgaris class and creates plant communities with Galeopsis angustifolia, a dominant species in the patches. Synanthropic species, e.g., Rubus caesius, Convolvulus arvensis, Senecio viscosus, meadow species, e.g., Arrhenatherum elatius, Potentilla reptans, Pastinaca sativa, and mosses of dry and rocky habitats also form plant communities with Galeopsis angustifolia.

Keywords


rare species; Galeopsis angustifolia; railway areas; plant communities

Full Text:

PDF

References


Sudnik-Wójcikowska B. Flora synantropijna. Warszawa: Multico Oficyna Wydawnicza; 2011.

Sowa R. Bardziej interesujące gatunki synantropijne występujące na terenach kolejowych województwa łódzkiego. Fragm Flor Geobot. 1966;12(1):3–8.

Maciejczak B. Flora synantropijna terenów kolejowych miasta i strefy podmiejskiej Ostrowca Świętokrzyskiego. Studia Kieleckie. 1993;1(77):5–16.

Latowski K. Rzadziej spotykane rośliny naczyniowe linii kolejowej Poznań–Krzyż–Kostrzyn n. Odrą. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. 1972;25:195–201.

Latowski K. Materiały florystyczne z dworców kolejowych Wielkopolski. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. 1977;30:163–175.

Latowski K. Dalsze materiały florystyczne z terenów kolejowych Wielkopolski. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Botanika. 1979;32:207–211.

Sendek A. Flora synantropijna stacji górnośląskiego węzła kolejowego. Zeszyty Przyrodnicze, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. 1973;13:3–21.

Brandes D. Flora und Vegetation der Bahnhöfe Mitteleuropas. Phytocoenologia. 1983;11:31–115.

Wika S. Flora synantropijna linii kolejowej Wolbrom–Olkusz. Acta Botanica Silesiaca. 1984;16:64–83.

Nowak T. Flora synantropijna linii kolejowej Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce–Olkusz. Acta Biologica Silesiana. 1997;30(47):86–105.

Hohla M, Kleesadl G, Melzer H. Neues zur Flora der oberösterreichischen Bahnanlagen – mit Einbeziehung einiger grenznaher Bahnhöfe Bayerns. Beiträge zur Naturkunde Oberösterreichs. 2000;9:191–250.

Sudnik-Wójcikowska B. Torowiska tramwajowe – obiekt badań florystycznych. In: Proceedings of the 52nd Meeting of the Polish Botanical Society. Geobotany and Flora Protection Section; 2001 Sep 24–28; Poznań, Poland. Poznań: Adam Mickiewicz University in Poznań; 2001. p. 142.

Janowska J. Flora roślin naczyniowych terenów kolejowych Kalisza. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. 2002;51:129–147.

Wrzesień M. Flora i zbiorowiska roślin naczyniowych terenów kolejowych w zachodniej części Wyżyny Lubelskiej [PhD thesis]. Lublin: Wydawnictwo Instytutu Botaniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; 2003.

Wrzesień M. Alien species of grasses in the flora of the railway areas of central-eastern Poland. In: Frey L, editor. Biology of grasses. Cracow: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Science; 2005. p. 139–150.

Brandes D. Kormophytendiversität innerstädtischer Eisenbahnanlagen. Tuexenia. 2005;25:269–284.

Brandes D. Die Flora des Bahnhofs Wittenberge (Brandenburg) [Internet]. 2005 [cited 2016 Mar 14]. Available from: http://www.ruderal-vegetation.de/epub/bahnhof_wittenberge.pdf

Czarna A. Vascular flora of the railway stadion in Jarocin (western Poland). Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. 2005;313(9):39–46.

Warcholińska A. U. Flora roślin naczyniowych terenów kolejowych Sieradza. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. 2005;54:113–124.

Kryszak A, Kryszak J, Czemko M, Kalbarczyk M. Roślinność nasypów wybranych szlaków kolejowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Rolnictwo. 2006;545:157–164.

Fornal-Pieniak B, Wysocki C. Flora nasypu nieużytkowanej linii kolejowej w okolicach Sokołowa Podlaskiego. Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie. 2010;10(3):85–94.

Nobis M, Nobis A. Interesujące, rzadkie i rozprzestrzeniające się gatunki roślin naczyniowych notowane na terenach kolejowych w południowo-wschodniej Polsce. Fragm Flor Geobot Pol. 2006;13(2):301–308.

Święs F, Majkut A. Rzadsze rośliny naczyniowe terenów kolejowych w określonych regionach Kotliny Sandomierskiej. Cz. 1. Nizina Nadwiślańska, część północna. Annales UMCS. 2006;61:19–43.

Wrzesień M. Nowe stanowiska rzadkich gatunków roślin naczyniowych na terenach kolejowych Polesia Wolyńskiego. Fragm Flor Geobot Pol. 2007;14(2):261–270.

Wrzesień M. Rzadkie rośliny naczyniowe we florze spontanicznej terenów kolejowych Polesia Zachodniego. Fragm Flor Geobot Pol. 2012;19(1):19–27.

Warcholińska U. List of threatened segetal plant species in Poland. In: Mochnacký S, Terpó A, editors. Proceedings of the International Conference “Anthropization and environment of rural settlements. Flora and vegetation”; 1994 Aug 22–26; Sátoraljaújhely, Hungary. 1994. p. 206–219.

Zarzycki K, Trzcińska-Tacik H, Różański W, Szeląg Z, Wołek J, Korzeniak U. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Botaniki Polskiej Akademii Nauk; 2002.

Pawłowski B. Flora Polska. Rośliny naczyniowe Polski i Ziem Ościennych. T. XI. Kraków: PWN; 1967.

Rutkowski L. Klucz do oznaczania roślina naczyniowych Polski niżowej. Warszawa: Wyd. PWN; 2011.

Matuszkiewicz W. Przewodnik do oznaczanie zbiorowisk roślinnych Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2014. (Vademecum Geobotanicum; vol 3).

Zając A, Zając M, editors. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Kraków: Pracownia Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki UJ; 2001.

Hultén E, Fries M. Atlas of North European vascular plants north of the Tropic of Cancer. I–III. Königstein: Koeltz Scientific Books; 1986.

Preston C, Pearman D, Dines T, editors. New atlas of the British & Irish flora. Oxford: Oxford University Press; 2002.

Holub J, Procházka F. Red list of vascular plants of the Czech Republic – 2000. Preslia 2000;72:187–230.

Procházka F, editor. Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). Příroda. 2001;18:1–166.

Grulach V. Red list of vascular plant of the Czech Republic: 3rd edition. Preslia. 2012;84:631–645.

Dzwonko Z. Przewodnik do badań fitosocjologicznych. Poznań: Sorus; 2007.

Mirek Z, Piękoś-Mirkowa H, Zając A, Zając M. Flowering plants and pteridophytes of Poland – checklist. Cracow: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2002. (Biodiversity of Poland; vol 1).

Ochyra R, Żarnowiec J, Bednarek-Ochyra H. Census catalogue of Polish mosses. Cracow: Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2003.

Kondracki J. Geografia fizyczna Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2001.

Matuszkiewicz JM. Regionalizacja geobotaniczna Polski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN; 2008.

Ćwikliński E. Flora i zbiorowiska roślinne terenów kolejowych województwa szczecińskiego [Habilitation thesis]. Szczecin: Akademia Rolnicza; 1974.

Święs F. Wrzesień M. Rzadkie rośliny naczyniowe terenów kolejowych środkowowschodniej Polski. II. Wyżyna Lubelska, część zachodnia. Annales UMCS. 2003;58:1–21.

Latowski K, Pardoł K. Właściwości flory synantropijnej terenów kolejowych Wielkopolskiego Parku Narodowego. In: Kostrzewski A, Kaczmarek L, Walna B, editors. Stan i przemiany środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego. 15 lat Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach. Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza; 2004.

Sobisz Z, Antkowiak W. Materiały do flory naczyniowej miasta i gminy Ustka. Słupskie Prace Biologiczne. 2005;2:97–104.

Piwowarczyk R, Nobis M. Nowe stanowiska rzadkich i chronionych roślin naczyniowych na Przedgórzu Iłżecim (Wyżyna Małopolska). Cz. III. Fragm Flor Geobot Pol. 2006;13(1):65–75.

Pielech R. Flora roślin naczyniowych Wzgórz Łomnickich i jej antropogeniczne uwarunkowania. Acta Botanica Silesiaca. 2008;3:27–57.

Smoczyk M. Rzadkie i zagrożone rośliny naczyniowe w polskiej części Pogórza Orlickiego (Sudety Środkowe) – część 2. Przyroda Sudetów. 2012;15:3–16.

Bzdon G. Gatunki zbiorowisk segetalnych we florze wybranych żwirowni Wysoczyzny Siedleckiej. Fragmenta Agronomica. 2010;27(3):34–43.

Kotańska M, Wójcik T, Zachara K. Murawy napiaskowe Mielca i okolic – stan zachowania po 15 latach. Fragm Flor Geobot Pol. 2013;20(2):303–331.

Szeląg Z. Materiały do flory Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Fragm Flor Geobot Pol. 2000;7:93–103.

Jonik M, Nobis A, Nobis M. Distribution and habitat preferences of Galeopsis angustifolia (Ehrh.) Hoffm. and G. ladanum L. on the basis of a revision of herbarium materials – preliminary results. Acta Soc Bot Pol. 2010:79(1 suppl):40.

Kleszcz I, Jonik M, Nobis A, Nobis M. Galeopsis angustifolia (Ehrh.) Hoffm. i Galeopsis ladanum L. w Polsce. In: Biedunkiewicz A, Dynowska M, editors. Proceedings of the 56th Meeting of the Polish Botanical Society: “Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych”; 2013 Jun 24–30; Olsztyn, Poland. Olsztyn: Mantis; 2013. p. 307.

Galera H, Sudnik-Wójcikowska B, Wierzbicka M, Jarzyna I, Wiłkomirski B. Structure of the flora of railway areas dunder various kinds of antropopression. Polish Botanical Journal. 2014;59(1):121–130. http://dx.doi.org/10.2478/pbj-2014-0001

Sudnik-Wójcikowska B, Galera H, Suska-Malawska M, Staszewski T, Wiłkomirski B. Specyfika grupy najpospolitszych gatunków we florze wybranych silnie skażonych odcinków torowisk kolejowych w północno-wschodniej Polsce (Mazury i Podlasie). Monitoring Środowiska Przyrodniczego. 2014;15:59–73.

Wrzesień M, Denisow B. The usable taxons in spontaneous flora of railway areas of the central-eastern part of Poland. Acta Agrobot. 2006;59(2):95–109. http://dx.doi.org/10.5586/aa.2006.065

Tokarska-Guzik B. The establishment and spread of alien plant species (Kenophytes) in the flora of Poland. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego; 2005. (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; vol 2372).

Gańko K. Pozatranspotrowe funkcje terenów kolejowych. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych. 2005;1:216–225.

Hohla M. Flora der Bahnanlagen im Bereich von Schärding bis Wels. Zeitschrift für Ökologie, Natur- und Umweltschutz. 1998;20(2):3–19.

Hohla M, Kleesadl G, Melzer H. Neues zur Flora der oberösterreichischen Bahnanlagen mit Einbeziehung einiger grenznaher Bahnhöfe Bayerns – Fortsetzung. Beiträge zur Naturkunde Oberösterreichs. 2002;11:507–578.

Rysiak A, Święs F, Świniarski P. Rzadsze rośliny naczyniowe z obszaru Lublina. Annales UMCS. 2008;63(1):34–54.

Piskorz R, Czarna A. Vascular on a active and closed railway stations in Wolsztyn and its surroundings. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Botanika-Steciana. 2006;10:137–156.

Zając M, Zając A. Elementy geograficzne rodzimej flory Polski. Kraków: Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego; 2009.

Tokarska-Guzik B, Dajdok Z, Zając M, Zając A, Urbisz A, Danielewicz W, et al. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. Warszawa: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska; 2012.