The impact of stubble crop on spring barley weed infestation

Eleonora Wrzesińska, Anna Komorowska, Grażyna Nurkiewicz

Abstract


The condition and degree of weed infestation were determined in a spring barely crop grown in a short-term monoculture after mulching the soil with plants grown as a stubble crop (the control treatment without cover crop – lacy phacelia, white mustard, sunflower). The field experiment was carried out in 2010–2013 on good rye soil complex using a split-block design in four replications. The obtained results (the mean from all years of the experiment) showed that the stubble crop, especially sunflower, reduced the diversity of weed species without causing at the same time changes in weed species dominance. In all the control treatments of the experiment, Chenopodium album and Fallopia convolvulus were the dominant species. The degree of spring barley weed infestation depended on the species grown in the cover crop. White mustard and lacy phacelia slightly increased the number of weeds but their fresh matter significantly increased. However, the sunflower cover crop significantly increased the number of weeds without any substantial differentiation of their fresh mass.

Keywords


crop weed infestation; spring barley; monoculture; stubble crop; mulch

Full Text:

PDF

References


Adamiak J, Adamiak E, Balicki T. Wpływ wieloletniej monokultury na występowanie chorób podstawy źdźbła w czterech zbożach. Fragmenta Agronomica. 2005;22(2):7–13.

Blecharczyk A, Małecka I, Pudełko J. Reakcja roślin na monokulturę w wieloletnim doświadczeniu w Brodach. Fragmenta Agronomica. 2005;2(86):20–29.

Lynch JM, Elliot IF. Minimizing the potential phytotoxicity of wheat straw by microbial degradation. Soil Biology and Biochemistry. 1983;15:221–22. http://dx.doi.org/10.1016/0038-0717(83)90107-4

Wójcik-Wojtkowiak D, Potylicka B, Schneider IM, Perkowski J. Phenolic substances as allelopathic agents arising during the degradation of rye (Secale cereale) tissues. Plant Soil. 1990;124:143–147. http://dx.doi.org/10.1007/BF00010943

Zawiślak K, Kostrzewska MK. Konkurencja pokarmowa chwastów w łanie pszenicy ozimej uprawianej w płodozmianie i wieloletniej monokulturze. I. Zagęszczenie i skład florystyczny zbiorowiska chwastów. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio E, Agricultura. 2000;55(suppl):261–267.

Domaradzki K, Rola H. Wpływ długoletniej uprawy roślin zbożowych na dynamikę zachwaszczenia pola. Progress in Plant Protection. 2002;42(1):228–233.

Buczyński G, Marks M. Zachwaszczenie i plonowanie jęczmienia jarego w płodozmianie i monokulturze. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 2003;490:41–47.

Wanic M, Nowicki J, Jastrzębska M. Zachwaszczenie jęczmienia jarego w zależności od doboru przedplonów i częstotliwości uprawy w płodozmianie. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 2003;490:275–284.

Kuś J, Jończyk K. Regenerująca rola międzyplonów w zbożowych członach zmianowania. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 2000;470:59–65.

Wojciechowski W, Parylak D. Znaczenie międzyplonów w regulowaniu zachwaszczenia żyta ozimego w płodozmianach specjalistycznych. Progress in Plant Protection. 2004;44(2):1216–1219.

Jaskulska I, Gałęziowski L. Aktualna rola międzyplonów w produkcji roślinnej i środowisku. Fragmenta Agronomica. 2009;26(3)48–57.

Oleszek W, Ascard J, Johansson H. Brassicacae jako rośliny alternatywne umożliwiające kontrolę zachwaszczenia w rolnictwie zachowawczym. Fragmenta Agronomica. 1994;11(4):5–19.

Dworakowski T. Działanie międzyplonu ścierniskowego w ogniwie zmianowania zboża ozime – zboża jare. Fragmenta Agronomica. 1998;15(3):90–99.

Akemo M, Regnier E, Bennet M. Weed suppresion in spring-sown rye (Secale cereale) – pea (Pisum sativum) cover crop mixes. Weed Technol. 2000;14:545–549. http://dx.doi.org/10.1614/0890-037X(2000)014[0545:WSISSR]2.0.CO;2

Kwiatkowski C. Wpływ międzyplonu na plonowanie i zachwaszczenie jęczmienia jarego uprawianego w monokulturze. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio E, Agricultura. 2004;59(2):809–815.

Hochół T. Chwasty czy rośliny towarzyszące uprawom? Pamiętnik Puławski. 2003;134:89–96.

Marshall EJP, Brown VK, Boatman ND, Lutman PJW, Squire GR, Ward LK. The role of weeds in supporting biological diversity within crop fields. Weed Res. 2003;43(2):77–89. http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-3180.2003.00326.x

Duer I. Wpływ międzyplonu ścierniskowego na plonowanie i zachwaszczenie jęczmienia jarego. Fragmenta Agronomica. 1994;11(4):36–45.

Małecka I, Blecharczyk A, Sawińska Z. Zachwaszczenie jęczmienia jarego w zależności od systemów uprawy roli i roślin mulczujących. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolni­czych. 2003;490:163–169.

Gawęda D. Wpływ międzyplonów ścierniskowych na zachwaszczenie pszenicy jarej upra­wianej w monokulturze. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio E, Agricultura. 2009;64(3):21–28. http://dx.doi.org/10.2478/v10081-009-0024-y

Gawęda D. Wpływ międzyplonów ścierniskowych na zachwaszczenie jęczmienia jarego uprawianego w monokulturze. Fragmenta Agronomica. 2009;26(1):34–41.

Gawęda D. Zachwaszczenie owsa uprawianego w monokulturze w zależności od międzyplonów ścierniskowych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio E, Agricultura. 2010;65(4):12–19. http://dx.doi.org/10.2478/v10081-010-0033-x

Gawęda D, Wesołowski M, Kwiatkowski CA. Weed infestation of spring barley (Hordeum vulgare L.) depending on the cover crop and weed control method. Acta Agrobot. 2014;67(1):77–84. http://dx.doi.org/10.5586/aa.2014.007

Batish DR, Tung P, Singh HP, Kohli RK. Phytotoxicity of sunflower residues against some summer season crops. Journal of Agronomy and Crop Science. 2002;188:19–24. http://dx.doi.org/10.1046/j.1439-037x.2002.00526.x

Wilczewski E. Wpływ intensywności uprawy i międzyplonu ścierniskowego na plonowanie jęczmienia jarego. Fragmenta Agronomica. 2014;31(1):95–112.
DOI: https://doi.org/10.5586/aa.1674

Journal ISSN:
  • 2300-357X (online)
  • 0065-0951 (print; ceased since 2016)
This is an Open Access journal, which distributes its content under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits redistribution, commercial and non-commercial, provided that the content is properly cited.
The journal is a member of the Committee on Publication Ethics (COPE) and aims to follow the COPE’s principles.
The journal publisher is a member of the Open Access Scholarly Publishers Association.
The journal content is indexed in Similarity Check, the Crossref initiative to prevent scholarly and professional plagiarism.
Publisher
Polish Botanical Society