O Towarzystwie

Polskie Towarzystwo Botaniczne powstało w kwietniu 1922 roku. Pierwszym prezesem został Prof. Bolesław Hryniewiecki. Dziś Stowarzyszenie liczy około 1000 członków zwyczajnych, nadzwyczajnych, honorowych i wspierających. Ogólnopolskie zjazdy członków Towarzystwa odbywają się co 3 lata. Działamy w zakresie szeroko rozumianej botaniki, włączając mikologię, lichenologię i fykologię. Naszym celem jest rozwój nauk przyrodniczych, popularyzacja wiedzy botanicznej oraz powiązanie działalności naukowej z potrzebami kultury i gospodarki. Posiadamy własną Bibliotekę i wydajemy 5 czasopism naukowych.