ZARZĄD

Przewodnicząca: dr inż. Katarzyna Marciszewska, Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej, Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, e-mail:

Wiceprzewodniczący: dr Artur Obidziński, Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej, Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, e-mail:

Sekretarz: dr inż. Ewa Muszyńska, Instytut Biologii, Katedra Botaniki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, e-mail:

Skarbnik: dr Mateusz Labudda,Instutut Biologii, Katedra Biochemii i Mikrobiologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, e-mail:

Członek zarządu: dr Piotr Zaniewski, Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej, Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul. Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa, e-mail:

 

KOMISJA REWIZYJNA


Przewodniczący:

prof. dr hab. Elżbieta Romanowska , Instytut Botaniki, Zakład Molekularnej Fizjologii Roślin, Uniwersytet Warszawski, ul. Ilji Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa, e-mail:

 

Członkowie:

dr Wojciech Ciurzycki, Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej, Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul. Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa, e-mail:

 

dr Marzena Sujkowska-Rybkowska, Instytut Biologii, Katedra Botaniki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, Warszawa, e-mail:

 

dr Danuta Solecka, Zakład Ekofizjologi Molekularnej Roślin, Instytut Biologii Eksperymentalnej i Biotechnologii Roślin, Wydział Biologii UW, ul. Miecznikowa 1, e-mail:

  © 2012 - 2020 Polskie Towarzystwo Botaniczne - Oddział Warszawski