Polskie Towarzystwo Botaniczne jest najstarszą i największą organizacją botaniczną o charakterze naukowym. Powstało ono w Warszawie w kwietniu 1922 roku i obecnie liczy ponad 1300 członków. Oddział Warszawski istnieje od samego początku. Celem Polskiego Towarzystwa Botanicznego Oddziału Warszawskiego jest przyczynianie się do rozwoju nauk botanicznych i upowszechniania wiedzy botanicznej oraz do stałego podnoszenia poziomu naukowego członków Towarzystwa i powiązania ich działalności z potrzebami kultury i gospodarki narodowej na terenie Mazowsza.

 

 

Galanthus nivalis L.

  
  © 2012 - 2021 Polskie Towarzystwo Botaniczne - Oddział Warszawski