IN MEMORIA

W dniu 20 listopada 2019 roku odeszła z naszego grona

 dr hab. prof. SGGW Leokadia Witkowska-Żuk

wyjątkowy nauczyciel akademicki o niepowtarzalnym darze kształcenia i wychowywania, a nade wszystko

inspirowania młodzieży i młodych pracowników nauki, ceniony naukowiec, wielokrotnie wyróżniany i

nagradzany za swoją pracę, przez całe zawodowe życie związana z Zakładem Botaniki Leśnej

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i nieustająco zafascynowana pięknem lasu,

zasłużony członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego, wyróżniona medalem im. Władysława Szafera za

"Atlas roślinności lasów”, który odzwierciedla Jej patrzenie na przyrodę zarówno „szkiełkiem i okiem”

dociekliwego badacza jak i sercem żarliwego miłośnika przyrody.

W dniu 3 listopada 2019 roku odeszła z naszego grona

 dr hab. Wanda Gugnacka-Fiedor

emerytowana profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego od 1974 r., sekretarz Oddziału Toruńskiego w latach 1983-85,

przewodnicząca Oddziału Toruńskiego w latach 1995-2001, długoletni pracownik Zakładów Taksonomii,

Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMK w Toruniu, uczestniczka III, VIII i XIII

Wyprawy Polarnej na Spitsbergen, członek Klubu Polarnego Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz

Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego (w latach 80. przewodnicząca Koła Nr 2 przy UMK),

szanowany członek społeczności akademickiej, ceniony botanik. W pracy zawodowej zajmowała się m.in.

taksonomią i chemotaksonomią roślin (szczególnie rodzaju Vaccinium), dynamiką fitocenoz tundrowych,

brioflorą Spitsbergenu. Prywatnie miłośniczka Tatr.

Odszedł od nas człowiek wielkiej życzliwości i zaangażowania, zasłużony nauczyciel akademicki i

wychowawca młodzieży.

W dniu 16 marca 2018 roku, w wieku 85 lat zmarł

Prof dr hab. Mieczysław Kuraś

Wieloletni członek Oddziału Warszawskiego PTB,

emerytowany profesor Wydziału Biologii, Uniwersytetu Warszawskiego, 

założyciel i kierownik Pracowni Mikroskopii Elektronowej oraz Zakładu Morfogenezy Roślin, Instytutu Botaniki,

zasłużony naukowiec i pedagog, wychowawca wielu pokoleń pracowników, doktorantów i studentów

W dniu 14 lutego 2018 roku, w wieku 103 lat zmarła

Dr hab. Zdzisława Wójcik

Wybitna specjalistka z zakresu ekologii roślin i agrobotaniki, emerytowany pracownik Instytutu Geografii i

Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie, odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego od 1950 roku, a w latach 1970-1973 członek Zarządu

Oddziału Warszawskiego PTB. Odznaczona w 2001 r. medalem PTB im. Z. Czubińskiego za

prace naukowe w dziedzinie geobotaniki.

W dniu 25 października 2017 roku zmarła

Prof. dr hab. Marianna Kalinowska-Zdun

Wieloletni członek Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego

Emerytowany nauczyciel akademicki Katedry Agronomii Wydziału Rolniczego SGGW.

Dziekan Wydziału Rolniczego w latach 1993-1996.

  Wybitna specjalistka w zakresie produkcji roślinnej o bogatym dorobku badawczym obejmującym

problematykę czynników genetycznych, ekofizjologicznych i agrotechnicznych w ekspresji plonowania i cech

jakościowych gatunków roślin uprawy polowej.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Wyróżniona Odznaką „Zasłużony Pracownik Rolnictwa” oraz Odznaką Honorową „Za Zasługi dla SGGW”

W dniu 22 marca 2017 roku zmarł,

Prof.dr hab. Jan Roman Starck.

Zasłużony członek Oddziału Warszawskiego PTB, emerytowany pracownik naukowy SGGW o dużym dorobku

naukowo-badawczym w dziedzinie nawożenia roślin ogrodniczych.

 

Cześć Ich pamięci!

Zarząd Oddział Warszawskiego

  © 2012 - 2020 Polskie Towarzystwo Botaniczne - Oddział Warszawski