Vol. 55, 2007

 

ROBERT TOMUSIAK, PAWEŁ ZARZYŃSKI — The old trees trunk’s volume determination with use of theodolite — Określanie miąższości pni sędziwych drzew za pomocą teodolitu

PIOTR DASZKIEWICZ, JEAN-CHRISTOPHE DE MASSARY, RADOSŁAW TARKOWSKI — A few observations concerning the notes of Konstanty Jelski (1837-1896) in the context of the history of dendrology in French
Guiana — Kilka uwag o wspomnieniach Konstantego Jelskiego (1837-1896) w kontekście historii dendrologii Gujany Francuskiej

TOMASZ BOJARCZUK, JERZY ZIELIŃSKI — Populus ’Zbigniew Stecki’— a new columnar cultivar of poplar – Populus ’Zbigniew Stecki’— nowa kolumnowa odmiana topoli

TOMASZ BOJARCZUK, MAREK JUSZCZAK, JERZY ZIELIŃSKI — Corylus ’Władysław Bugała’ – a new purple-leaved cultivar of hazel — Corylus ’Władysław Bugała’— nowy kultywar leszczyny o purpurowych liściach

JACEK BOROWSKI, MAŁGORZATA PSTRĄGOWSKA — Wpływ redukcji korony na przyrosty radialne jesionu wyniosłego — Effect of crown reduction on radial increments of European ash

JERZY TUMIŁOWICZ, PIOTR BANASZCZAK — Drzewa i krzewy z rodziny Aquifoliaceae w arboretach w Rogowie i Glinnej — Trees and shrubs of Aquifoliaceae family in Rogów and Glinna arboreta

PIOTR BANASZCZAK, JERZY TUMIŁOWICZ — Uszkodzenia mrozowe drzew i krzewów w Arboretum SGGW w Rogowie podczas zimy 2005/06 roku — Frost damage of trees and shrubs in Warsaw University of Life Sciences Arboretum in Rogów during winter 2005/06

ŁUKASZ ŁUCZAJ — Śródpolne żywopłoty Wysp Brytyjskich — Hedges in the countryside of the British Isles

MARTA WEBER-SIWIRSKA, MIECZYSŁAW CZEKALSKI — Odnawianie się generatywne drzew i krzewów na terenie Wrocławia – Natural regeneration of trees and shrubs in the city of Wroclaw

ADAM MAROSZ — Owoce gatunków i odmian jabłoni ozdobnych — część III — Fruits of some species and cultivars of ornamental crabapples — part III

MAŁGORZATA NOWAKOWSKA, JOANNA BARAN — Uszkodzenia mrozowe drzew i krzewów rosnących w Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej podczas zimy 2005/2006 – Frost damage of trees and shrubs grown at the Dendrological Garden in Glinna during the winter 2005/2006

TATIANA SWOCZYNA — Kolekcje dendrologiczne Włodzimierza Senety na Ursynowie — Włodzimierz Seneta’s dendrological collections in Ursynów

GRZEGORZ WÓJCIK — Wstępna ocena mrozoodporności wybranych gatunków z rodzaju Zanthoxylum L. (Rutaceae) w Ogrodzie Roślin Leczniczych we Wrocławiu — Preliminary evaluation of frost resistance of selected species from the genus Zanthoxylum L. (Rutaceae) in Medicinal Plant Garden in Wroclaw

JÓZEF MĄDALSKI — Materiały do występowania rodzaju Viscum L. w Polsce. I. — Materials to the knowledge of the occurrence of the genus Viscum L. in Poland. I.

JÓZEF MĄDALSKI — Godne ochrony stare drzewa w powiecie rudeckim koło Lwowa — On some old trees worthy of protection in district Rudki near Lwów

NOTATKI

BRONISŁAW JAN SZMIT — Dwie zapomniane “Botaniki Leśne” autorstwa Henryka Edera — Two forgotten manuals of forest botany by Henryk Eder

ADAM MAROSZ — Roślinność drzewiasta Skierniewic — 35 lat później — Woody plants of Skierniewice — 35 years later

EWA LENARD — Drzewa i krzewy dawnego “Kwadratu” w Legnicy — Trees and shrubs of the former “Kwadratu” in Legnica

TOMASZ WOJDA — Niezwykły pokrój brzozy brodawkowatej — Unusual shape of silver birch

HANNA GRZESZCZAK-NOWAK, EWA JERZAK, MARTA KARPICKA-ANTCZAK, JOLANTA KOCHANOWSKA, ANNA ŁĘCKA — Szkody wyrządzone przez huragan Cyryl w kilku polskich ogrodach botanicznych —
Damage caused by the hurricane Cyril in some Polish botanic gardens

RECENZJE

SEKCJA DENDROLOGICZNA

VII Konkurs Dendrologiczny “Znam drzewa i krzewy” w Częstochowie
Nowi członkowie Sekcji Dendrologicznej PTB