Vol. 52, 2004
 

JERZY TUMIŁOWICZ - Kolekcje dendrologiczne Arboretum SGGW w Rogowie - wyniki wieloletniej uprawy wybranych gatunków. Część II. Liściaste (Aceraceae - Lauraceae).
Dendrological collections of the Warsaw Agricultural University Arboretum in Rogów - results of many years’ cultivation of the selected species. Part II. Broadleaves (Aceraceae - Lauraceae).

PIOTR BANASZCZAK, JERZY TUMIŁOWICZ - Uszkodzenia mrozowe drzew i krzewów w Arboretum w Rogowie SGGW podczas zimy 2002/03 roku.
Frost damages of Teres and shrubs in the Warsaw Agricultural University Arboretum in Rogów during winter 2002/03.

BOŻENA BADACH, ANNA ORCZEWSKA, STANISŁAW CABAŁA - Struktura i regeneracja drzewostanów w zespole przyrodniczo-krajobrazowym "Uroczysko Buczyna" w Chorzowie (Górny Śląsk).
Structure and natura regeneration of forest stands in the "Uroczysko Buczyna" nature-landscape complex in Chorzów (Upper Silesia).

MARCIN KUBUS - Topola czarna (Populus nigra L.) na Międzyodrzu (północno-zachodnia Polska).
Black poplar (Populus nigra L.) in Międzyodrze (north-west Poland).

AGNIESZKA GRINN-GOFROŃ, MARIAN CIACIURA - Porównanie populacji lokalnych jemioły pospolitej (Viscum album L. subsp. astriacum (Wiesb.) Vollm.) na wybranych stanowiskach Śląska i Pomorza Zachodniego.
Comparison of mistletoe (Viscum album L. subsp. astriacum (Wiesb.) Vollm.) local populations on the selected localities of the Silesia and Western Pomerania.

MAGDALENA JANYSZEK, MAŁGORZATA ANDRZEJEWSKA - Drzewa i krzewy lasów pierwszego pokolenia na gruntach porolnych w Wielkopolskim Parku Narodowym.
Trees and shrubs on the reforested areas in the Wielkopolski National Park.

JERZY TUMIŁOWICZ - Eucomia ulmoides Oliv. ’Sophie’ - a new form of Chinense eucomia.

MIECZYSŁAW CZEKALSKI, ANDRZEJ GRABOWSKI - Czystek laurolistny (Cistus laurifolius L.) w Gdańsku.
Laurel rock rose (Cistus laurifolius L.) in Gdańsk.

MARIA MROZOWSKA, TOMASZ W. BRALEWSKI, ILONA WYSAKOWSKA - Excrescences occurring on willow (Salix alba L.) trunk.

STANISŁAWA KORSZUN, JOANNA ZALEWSKA - Tulipanowiec amerykański (Lirodendron tulipifera L.) w województwie wielkopolskim.
Yellow-poplar tree (Lirodendron tulipifera L.) in the Wielkopolska voivodeship.
MARCIN KUBUS - Parki wiejskie w części Niziny Szczecińskiej po zachodniej stronie Odry i Zalewu Szczecińskiego.
Rural parks in the part of Szczecin Lowland on the western side of the Oder river and the Szczecin Lagoon.

MIECZYSŁAW CZEKALSKI, MARIAN URBANOWSKI - Zadrzewienia wsi Janczewo (województwo lubuskie).
Woodlots in the village of Janczewo (lubuskie voivodeship).

WŁADYSŁAW DANIELEWICZ, TOMASZ MALIŃSKI - Naturalization of hedge cotoneaster (Cotoneaster lucidus Schltdl.) in the Wielkopolska National Park.

KRZYSZTOF BORKOWSKI - Najgrubsze jawory (Acer pseudoplatanus L.) w Polsce.
The thickest sycamores (Acer pseudoplatanus L.) in Poland.

BARBARA WALDON, JAKIW P. DIDUCH - Rododendron myrtifolium Scott et Kotschy var. albiflorum Schur w ukraińskich Karpatach Wschodnich.
Rododendron myrtifolium Scott et Kotschy var. albiflorum Schur in Ukrainian East Carpathians.

TOMASZ BOJARCZUK - Zjazd Sekcji Dendrologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego w Olsztynie.
Meeting of the Dendrological Section of the Polish Botanical Society in Olsztyn.