Vol. 51, 2003
 

JAKUB DOLATOWSKI - Włodzimierz Seneta (20 IX 1923 - 26 III 2003).

WŁADYSŁAW DANIELEWICZ - Publikacje Włodzimierza Senety w Roczniku Dendrologicznym.
Publications by Włodzimierz Seneta in Rocznik Dendrologiczny.

MARIA KRZAKOWA, JOSEPH N. OKONKWO - Genetic variation of Scots pine (Pinus sylvestris L.) clonal seed orchard from Supraśl (north-eastern Poland).

JAN HOLEKSA, MAGDALENA ŻYWIEC, MAREK CYBULSKI, ZBIGNIEW WILCZEK - Populacja cisa (Taxus baccata L.) w rezerwacie "Zadni Gaj" na Pogórzu Śląskim i jej zmiany w latach 1977-1998.
The yew (Taxus baccata L.) population in the rexerve "Zadni gaj" on the Silesian Foothhills and its changes in 1977-1998.


ZDZISŁAW BEDNARZ, BARTŁOMIEJ PERET - Nieznane stanowisko wawrzynka główkowego (Daphne cneoreum L.) na Płaskowyżu Kolbuszowskim (południowo-wschodnia Polska).
Unknown locality of the garland flower (Daphne cneorum L.) in the Kolbuszowa Plateau (south-eastern Poland).

PAWEŁ ZARZYŃSKI - Liczba pomnikowych dębów i lip w Polsce.
The number of oaks and limes - nature monuments in Poland.

JERZY TUMIŁOWICZ - Kolekcje dendrologiczne Arboretum SGGW w Rogowie - wyniki wieloletniej uprawy wybranych gatunków. Część I. Iglaste.
Dendrological collections of the Warsaw Agricultural University Arboretum in Rogów - results of many years’ cultivation of the selected species. Part I. Conifers.

ARTUR OBIDZIŃSKI, DANIEL PALUSZEK, WOJCIECH DŁUGOŁĘCKI, ŁUKASZ KUBERSKI - Ekspansja obcych gatunków roślin drzewiastych z Arboretum SGGW w Rogowie.
Expansion of alien woody species from the Warsaw Agricultural University Arboretum in Rogów.

MARCIN KUBUS - Rare species of trees and shrubs of tree nursery in Dankowo near Goleniów.

ADAM BORATYŃSKI, MIROSŁAWA PIÓRKOWSKA - Charakterystyka populacji jemioły pospolitej (Viscum album L. subsp. album) w Grudziądzu.
Characteristics of white-berried mistletoe (Viscum album L. subsp. album) population in Grudziądz.

MIECZYSŁAW CZEKALSKI, GRAŻYNA KIDAWSKA - Występowanie powojnika pnącego (Clematis vitalba L.) we Wrocławiu (Dolny Sląsk).
Occurence of traveller's joy (Clematis vitalba L.) in Wrocław (Lower Silesia).

MIECZYSŁAW CZEKALSKI, JOWITA KLIMASZEWSKA - Park w Żerkowie (województwo wielkopolskie).
The park in Żerków (Wielkopolska voivodeship).

ELŻBIETA SZOPIŃSKA, PIOTR REDA - Notatki dendrologiczne z parków Wrocławia. Częśc I. Park Szczytnicki.
Dendrological notes from parks of Wrocław. Part I. The Szczytnicki Park.

ANNA SIEDLECKA, KRZYSZTOF MŁYNARCZYK - Parki dworskie w Bałcynach, Lipowie i Zajączkach (województwo warmińsko-mazurskie).
The manor parks in Bałcyny, Lipowo and Zajączki (Varmia-Masuria voivodeship).

MAGDALENA ARASIMOWICZ, WŁADYSŁAW DANIELEWICZ - Właściwości lecznicze rodzaju Rubus L.
Medical properties of the genus Rubus L.

ARTUR OBIDZIŃSKI - Jednopienny osobnik cisa (Taxus baccata L.).
Monoecious individual of yew (Taxus baccata L.).

LESZEK BEDNORZ - Stanowiska synantropijne jarzebu mącznego (Sorbus aria (L.) Crantz) i jarzębu szwedzkiego (S. intermedia (Ehrh.)Pers.) w Wielkopolskim Parku Narodowym.
The synanthropic localities of whitebeam (Sorbus aria (L.) Crantz) and Swedish whitebeam (S. intermedia (Ehrh.) Pers.) in the Wielkopolski National Park.

WŁADYSŁAW DANIELEWICZ, TOMASZ MALIŃSKI - Alien tree and shrub species in Poland regenerating by self-sowing.