Vol. 48, 2000
 

vol. 48, 2000

JERZY WIŚNIEWSKI – ”Księgi drzewne”.

ANNA CYPRYNIAK, ARTUR OBIDZIŃSKI – Archiwalny zielnik dendrologiczny Katedry Botaniki Leśnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

LESZEK BEDNORZ – Zmienność morfologiczna jarzębu brekinii (Sorbus torminalis (L.) Crantz) w Wielkopolskim Parku Narodowym.

TOMASZ MALIŃSKI – Synanthropic localities of Rubus armeniacus Focke (Rosaceae) in Poland.

EWA JERZAK – Gatunki rodzaju Cotoneaster Medik. (Rosaceae) uprawiane w Polsce. Część I. Irgi serii Adpressi.

BOGDAN KLUCZYŃSKI, ARTUR KOŃCZYK – Rozmieszczenie oraz charakterystyka ekologiczna jemioły pospolitej typowej (Viscum album L. subsp. album) na terenie Słowińskiego Parku Narodowego i w jego najbliższej strefie ochronnej.

SYLWIA JURZYK, BOGDAN KLUCZYŃSKI – Występowanie oraz charakterystyka ekologiczna jemioły pospolitej typowej (Viscum album L. subsp. album) w Słupsku.

MAREK TADEUSZ CIOSEK – Bluszcz pospolity (Hedera helix L.) w środkowowschodniej Polsce.

WANDA BACIECZKO, GRZEGORZ PRZYBYLSKI, SYLWIA JURZYK – Kwitnące okazy bluszczu pospolitego (Hedera helix L.) w Barlinku (województwo zachodniopomorskie).

MIECZYSŁAW CZEKALSKI – Drzewa i krzewy ozdobne w 21 parkach wiejskich Wielkopolski.

MIECZYSŁAW CZEKALSKI – Park pałacowy w Objezierzu (województwo wielkopolskie).

WANDA BACIECZKO, GRZEGORZ PRZYBYLSKI, SYLWIA JURZYK – Drzewa i krzewy parków i cmentarzy w gminie Barlinek (województwo zachodniopomorskie).

ADAM MAROSZ – Charakterystyka owoców gatunków i odmian jabłoni ozdobnych. Część II.

MAREK TADEUSZ CIOSEK, MONIKA WIERZCHOWSKA – Nowe stanowisko wiciokrzewu pomorskiego (Lonicera periclymenum L.) w środkowowschodniej Polsce.

WŁADYSŁAW DANIELEWICZ, JERZY ZIELIŃSKI – New cultivars of European white birch (Betula pendula Roth).

MAREK JUSZCZAK, TOMASZ TALARCZYK – ’Kórnik 2000’ – a new cultivar of Picea pungens Engelm.

ADAM BORATYŃSKI, JAKOV P. DIDUKH, DOMINIK TOMASZEWSKI – Cone cluster form of Pinus uncinata Ramond (Pinaceae).

MIECZYSŁAW CZEKALSKI – Naturalne ukorzenienie się pnia brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth).

JAKUB DOLATOWSKI – Ogławiane wierzby.

ROMAN HOŁUBOWICZ, STANISŁAWA KORSZUN – Hard ornamental nursery production in the United Kingdom.

TOMASZ BOJARCZUK – Zjazd Sekcji Dendrologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego w Wirtach.

KRYSTYNA BOJARCZUK – Konferencja szkółkarska ”Nowe technologie w szkółkarstwie ozdobnym”.

JAKUB DOLATOWSKI – Literatura dendrologiczna.

WŁADYSŁAW DANIELEWICZ – Albumy o tematyce dendrologicznej.