Vol. 47,1999
 

vol. 47, 1999

STANISŁAW KRÓL –Prof. dr hab. Bolesław Sękowski (1922-1995) – w hołdzie Jego pamięci w czwartą rocznicę śmierci.

TADEUSZ PRZYBYLSKI – Doc. dr hab. Zbigniew Stecki, profesor WSP (1930-1994).

ADAM WOŁK – Wspomnienie o Adamie Józefie ks. Czartoryskim (1906-1998).

WŁADYSŁAW BARZDAJN – Ochrona zasobów genowych jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w Sudetach.

WŁADYSŁAW DANIELEWICZ, TOMASZ MALIŃSKI – Próba określenia przynależności systematycznej modrzewi z rezerwatów leśnych Wielkopolski.

MARIA KRZAKOWA, LESZEK BEDNORZ – Electrophoretic evidence of monomorphism in the Wild Service Tree, Sorbus torminalis (L.) Crantz population from „Bytyńskie Brzęki” preserve (western Poland).

MARIAN CIACIURA, AGNIESZKA GRINN-GOFROŃ, MONIKA RADZISZEWICZ, EDYTA STĘPIEŃ – Rozmieszczenie jemioły pospolitej rozpierzchłej (Viscum album L. subsp. austriacum (Wiesb.) Vollm.) na terenie rezerwatu leśno-stepowego „Bielinek” nad Odrą.

PIOTR MURAS, JERZY TUMIŁOWICZ – Różanecznik Purdoma (Rhododendron purdomii Rehd. et Wils.).

IRMINA MACIEJEWSKA – Notes on fruit development and fruit type of Kolkwitzia amabilis Graebn.

MIECZYSŁAW CZEKALSKI – Rozmnażanie runianki japońskiej (Pachysandra terminalis Siebold et Zucc.) za pomocą sadzonek pędowych w 24 terminach.

MIECZYSŁAW CZEKALSKI – Park pałacowy w Konarzewie koło Poznania i zmiany w składzie jego dendroflory po 182 latach.

PIOTR REDA, EUGENIUSZ PANEK – Arboretum leśne w Nietkowie koło Zielonej Góry – stan przed powodzią w 1997 roku.

ADAM MAROSZ – Charakterystyka owoców gatunków i odmian jabłoni ozdobnych.

PIOTR LATOCHA – Obserwacje mrozoodporności 31 gatunków i odmian roślin okrywowych w warunkach polowych (1995-1998).

STANISŁAWA KORSZUN – Miłorząb dwuklapowy (Ginkgo biloba L.) w północno-zachodniej Polsce.

PIOTR TADEUSZ STYPIŃSKI, MARCIN KOPROWSKI – Dzikie drzewa owocowe Malus sylvestris (L.) Mill. i Pyrus pyraster Burgsd. w parkach wiejskich i miejskich województwa olsztyńskiego.

ALEKSANDRA STACHAK, MARCIN KUBUS, GRZEGORZ NOWAK – Bluszcz pospolity (Hedera helix L.) na wiejskich terenach przykościelnych i cmentarzach południowej części Niziny Szczecińskiej.

ELŻBIETA SZOPIŃSKA, PIOTR REDA – Kasztanowiec biały odmiany palczastej (Aesculus hippocastanum ’Digitata’) w parku Południowym we Wrocławiu.

MAŁGORZATA FRAZIK-ADAMCZYK, PIOTR MURAS – Jeszcze raz o czi-czi na dwóch okazach miłorzębu (Ginkgo biloba L.) w Polsce.

ARTUR OBIDZIŃSKI – Drzewa pomnikowe w Pruszkowie.

MAREK TADEUSZ CIOSEK – Sosna krezowata (Pinus sylvestris L. f. annulata (Caspary) Dudziec) w Puszczy Białej (Międzyrzecze Łomżyńskie).