Vol. 43,1995
 

MIECZYSŁAW CZEKALSKI – Różanecznik olbrzymi – Rhododendron maximum L.

JERZY HRYNKIEWICZ-SUDNIK, JAN SAROSIEK – Chemiczna ekologia leszczyny tureckiej (Corylus colurna L.) we Wrocławiu.

HANNA MALINOWSKA – Wpływ terminu sadzonkowania i środków chemicznych na ukorzenianie sadzonek mącznicy lekarskiej (Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.).

MIECZYSŁAW CZEKALSKI – Kultury izolowanych liści krzewów zawsze zielonych w warunkach in vivo.

MIECZYSŁAW CZEKALSKI – Rozmnażanie róży okrywowej ’Bonica ’82’ przez krótkie sadzonki pędowe.

PIOTR STYPIŃSKI – Dendroflora Olsztyna i jej środowisko ekologiczne.

JAKUB DOLATOWSKI – Fredrów – zapomniane arboretum w Beńkowej Wiszni.

WŁADYSŁAW DANIELEWICZ, JAKUB DOLATOWSKI – Drzewa i krzewy nagozalążkowe w Ogrodzie Dendrologicznym Akademii Rolniczej w Poznaniu.

WŁODZIMIERZ SENETA – Notatki dendrologiczne z parków Polski (VII).

WŁODZIMIERZ SENETA – Notatki dendrologiczne z parków Polski (VIII).

EWALD RANOSZEK – Dendroflora parku w Postolinie i terenów przyległych.

KRZYSZTOF ŚWIERKOSZ – Notatki dendrologiczne z Dolnego Śląska. Część 1. Ziemia gryfowska.

MAREK LEDA – Abies × insignis Carr. ex Bailly w Kołobrzegu.

JÓZEFA ZALESKA – Jeszcze o kwitnących i owocujących bluszczach pospolitych (Hedera helix L.).

WŁODZIMIERZ SENETA – Ciekawostki dendrologiczne (IX).

WŁODZIMIERZ SENETA – Sprostowania, uzupełnienia, poprawki.