Vol. 42,1994
 


WŁADYSŁAW BUGAŁA – 70 lat Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego.

WŁADYSŁAW DANIELEWICZ – Wystepowanie brzozy karpackiej (Betula pubescens Ehrh. subsp. carpatica (Waldst. et Kit.) Asch. et Graebner) w polskiej części Tatr.

WŁADYSŁAW DANIELEWICZ, IRMINA MACIEJEWSKA – Zmienność wybranych cech morfologicznych brzóz z przeobrażonych siedlisk torfowisk wysokich okolic Chlebowa w Puszczy Noteckiej.

KRZYSZTOF ŚWIERKOSZ – Bluszcz pospolity (Hedera helix L. ) we Wrocławiu.

JERZY TUMIŁOWICZ – Wyniki uprawy drzew ikrzewów obcego pochodzenia w Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej.

JERZY TUMIŁOWICZ – Nowe i rzadkie taksony drzew i krzewów w Arboretum w Rogowie.

MIECZYSŁAW CZEKALSKI – Kultury izolowanych liści różaneczników zawsze zielonych w warunkach in vivo.

WŁODZIMIERZ SENETA – Notatki dendrologiczne z parków Polski (V).

WŁODZIMIERZ SENETA – Notatki dendrologiczne z parków Polski (VI).

JERZY TUMIŁOWICZ – Calycanthus fertilis Walt. ’Lusławice’– nowa odmiana kielichowca plennego.

JERZY HRYNKIEWICZ-SUDNIK – Dendroflora uzdrowiska Wysowa w Beskidzie Niskim.

MIECZYSŁAW CZEKALSKI – Okazałe szakłaki pospolite (Rhamnus catharticus L.) w parku wiejskim w Dąbrówce koło Poznania.

MIECZYSŁAW CZEKALSKI, JOANNA PRZYMĘSKA – Odrosty korzeniowe u kasztanowca pospolitego- Aesculus hippocastanum L.

JÓZEFA ZALESKA – Stanowiska owocującego bluszczu pospolitego (Hedera helix L.) na terenie centralnej Warszawy.

CZESŁAW KOZIOŁ, PIOTR KRUPSKI – Niezwykła deformacja szyszki świerka pospolitego (Picea abies (L.) Karst.).

ADOLF F. KORCZYK – Najstarsze drzewa w Puszczy Białowieskiej. 1. Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.).

TOMASZ BOJARCZUK – Sprawozdanie ze zjazdu Sekcji Dendrologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego w Lublinie.

Książki.