Vol. 41,1993
 

WŁADYSŁAW BUGAŁA – Profesor Stefan Białobok (1909-1992).

JERZY TUMIŁOWICZ – Foreign species of Acer L. in Poland with special reference to the Rogów Arboretum.

WŁADYSŁAW DANIELEWICZ – Morfologiczna zmienność liści, owoców i łusek owocowych brzozy karpackiej (Betula carpatica Waldst. et Kit.) w Polsce.

MIECZYSŁAW CZEKALSKI, WŁADYSŁAW DANIELEWICZ – Leszczyna turecka (Corylus colurna L. ) w Polsce.

WŁODZIMIERZ SENETA – Jednolistkowe odmiany jesionów (Fraxinus).

WŁADYSŁAW DANIELEWICZ, DOROTA WROŃSKA-PILAREk – Naturalne występowanie strzępolistnej formy brzozy brodawkowatej Betula pendula Roth na Pojezierzu Międzychodzko-Sierakowskim (Nizina Wielkopolska).

JAKUB DOLATOWSKI – Wiśnia o kulistek koronie – Prunus × eminens Beck ’Umbraculifera’.

MIECZYSŁAW CZEKALSKI – Nowe stanowiska uprawy kasztana jadalnego w Polsce.

WŁODZIMIERZ SENETA – Notatki dendrologiczne z parków Polski (IV).

JÓZEFA ZALESKA – Badania nad wzrostem i rozwojem, budową morfologiczną i anatomiczną mieszańców powojników wielkokwiatowych (Clematis L.). III. Budowa anatomiczna pedów ośmiu mieszańców powojników wielkokwiatowych.

WŁODZIMIERZ SENETA – Ciekawostki dendrologiczne (VIII).

STANISŁAW BIAŁOBOK – Dławisz na starych cmentarzach w okolicy Gorlic.

JANUSZ HEREŹNIAK – Z Włoch do Częstochowy – drzewa dla miasta.

TOMASZ BOJARCZUK – Sprawozdanie ze zjazdu Sekcji Dendrologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego w Przemyślu-Bolestraszycach.

TOMASZ BOJARCZUK – Sprawozdanie ze zjazdu Sekcji Dendrologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego w Kórniku.

WŁADYSŁAW DANIELEWICZ – Sprawozdanie ze zjazdu Sekcji Dendrologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego w Zielonce koło Poznania.

JAKUB DOLATOWSKI – Przegląd literatury dendrologicznej (III).

WŁODZIMIERZ SENETA – Wykaz publikacji Stanisława Wodzickiego z okresu 1813-1842. W 150. rocznicę śmierci autora (1767-1843).