Vol. 40,1992
 

JÓZEFA ZALESKA – Badania nad wzrostem i rozwojem, budową morfologiczną i anatomiczną mieszańców powojników wielkokwiatowych (Clematis L.). II. Badania nad budową morfologiczną ośmiu mieszańców powojników wielkokwiatowych (Clematis L.).

JAKUB DOLATOWSKI – Materiały do historii Arboretum Kórnickiego – Index Seminum.

WŁODZIMIERZ SENETA – Strzępolitne formy buka pospolitego (Fagus sylvatica L.).

JAN T. SICIŃSKI, EWA FILIPIAK – Nowa forma olszy czarnej Alnus glutinosa (L.) Gaertn. f. corticiformis z rezerwatu „Lasek Kurowski” koło Wielunia (środkowa Polska).

JERZY TUMIŁOWICZ – Sinocalycanthus chinensis (Cheng et S. Y. Chang) Cheng et S. Y. Chang – nowy gatunek kielichowca z Chin.

JERZY TUMIŁOWICZ, ANDRZEJ MARCZEWSKI – Franklinia alatamaha w Arboretum SGGW w Rogowie i w Ogrodzie Botanicznym PAN w Warszawie-Powsinie.

JAKUB DOLATOWSKI, MACIEJ FILIPIAK – Ignatycze – kolekcje drzew i krzewów Wilhelma Jelskiego.

MARIA KURZAC, LESZEK KUCHARSKI – Pomnikowe drzewa w Polsce Środkowej.

JAKUB DOLATOWSKI – Samosiewy introdukowanych gatunków drzew i krzewów w Arboretum Kórnickim w latach 1983-1990.

MIECZYSŁAW CZEKALSKI, MAŁGORZATA WYRZYKIEWICZ-RASZEWSKA – Naturalne obsiewanie się drzew i krzewów na terenie Poznania.

JERZY TUMIŁOWICZ – Naturalne odnawianie się drzew i krzewów w Arboretum SGGW w Rogowie.

RYSZARD ZARĘBA – Zwisające formy świerka (Picea abies Karst. ’Pendula’) w naturalnych zbiorowiskach nizinnych jedlin.

KRZYSZTOF ŚWIERKOSZ – Nowe stanowisko Cotoneaster integerrimus Medicus na Dolnym Śląsku.

HIERONIM ANDRZEJEWSKI – Jemioła pospolita (Viscum album L.) na topoli włoskiej (Populus nigra L. ’Italica’).

MACIEJ FILIPIAK – Nowa, krótkoigielna forma świerka kaukaskiego (Picea orientalis (L.) Link.).

WŁODZIMIERZ SENETA – Notatki dendrologiczne z parków Polski – III.

JÓZEFA ZALESKA – Dr Tadeusz Szymanowski 1910-1991.

JAKUB DOLATOWSKI – Przegląd literatury dendrologicznej, II.