Vol. 39,1991
 


JERZY TUMIŁOWICZ, TOMASZ J. WODZICKI – Obce gatunki jodły (Abies Mill.) w lasach Polski ze szczególnym uwzględnieniem Arboretum w Rogowie.

WIESŁAWA KRZACZEK – Biometryczne badania liści gatunków rodzaju Rosa L. w Polsce. II. Rosa vosagiaca Desp.

MARIA BIAŁOBRZESKA, JANINA TRUCHANOWICZ – Badania systematyczno-biometryczne nad rodzajem Betula L. ze Szczelińca w Górach Stołowych.

JÓZEFA ZALESKA – Badania nad wzrostem i rozwojem, budową morfologiczną i anatomiczną mieszańców powojników wielkokwiatowych (Clematis L.).

TOMASZ ANIŚKO, MIECZYSŁAW CZEKALSKI – Różanecznik pontyjski – Rhododendron ponticum L.

JANINA ANDREARCZYK-KURACZYK, WŁODZIMEIRZ SENETA – Miłorzęby (Ginkgo biloba L.) w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego i dziwne „owocowanie” jednego z nich.

WŁODZIMIERZ SENETA – Czi-czi i inne narośla na miłorzebach (Ginkgo biloba L.) w Polsce.

JAKUB DOLATOWSKI – Lipa gwiaździsta – Tilia stellata Hartig.

BOŻENA WITKOWSKA – Reakcja wczesnowiosennych pojawów fenologicznych u gatunków drzewiastych w warunkach Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie.

LESZEK KUCHARSKI, ANDRZEJ GRZYL – Park w Skrzydlowie.

Rezolucja X Kongresu Dendrologicznego Krajów Socjalistycznych.

JAKUB DOLATOWSKI – Przegląd literatury dendrologicznej, I.