Vol. 38,1990
 

TOMASZ ANIŚKO, MIECZYSŁAW CZEKALSKI – Różanecznik Schlippenbacha (Rhododendron schlippenbachii Maxim.) w Polsce.

WŁODZIMIERZ SENETA – Owoce Akebia, Arislolochia. Campsis i Periploca.

WŁODZIMIERZ SENETA – Żółlolistne odmiany Acer negundo i Fraxinus excelsior.

JAKUB DOLATOWSKI – Szkice dendrologiczne.

WŁODZIMEIRZ SENETA – Notatki dendrologiczne z parków Polski. II.

ALEKSANDRA STACHAK, BARBARA MAŚLAK – Drzewa i krzewy parków centrum Szczecina.
MIECZYSŁAW CZEKALSKI – Zabytkowy park w Mosznej.

MACIEJ UTRATA – Rozmnażanie sekwoi wieczniezielonej (Sequoia sempervirens Endl.) przez sadzonki pędowe.

ANDRAS TERPÒ, K. BÀLINT, M. TÒTH – Wykorzystanie dzikich gatunków jabłoni do zapylania odmian owocowych.

WŁODZIMIERZ SENETA – Czy żyje wielki Baublis?

Z życia Sekcji Dendrologicznej – Mieczysław Czekalski, Grupa robocza „Rośliny Wrzosowate”; Mieczysław Czekalski, Międzynarodowe sympozjum na temat rozmnażania roślin ozdobnych.
Z literatury dendrologicznej

Wspomnienia pośmiertne – Witold Żółkiewski – Dr Maria Aleksandra Zanowa-Krzywiak (1901-1987); Witold Żółkiewski – Stefan Zan-Krzywiak (1900-1983); Kazimierz Krawiarz – Mgr inż. Kazimierz Jakusz (1922-1986) – fotograf drzew; Janusz Hereźniak – Helena Majdecka (1902-1987).