Vol. 36,1987
 

STANISŁAW KRÓL – Zmienność wielkości i kształtu liści drzew jako wskaźnik wrażliwości na warunki miejskie w Poznaniu. Cz. I – Acer platanoides L.

JERZY HRYNKIEWICZ-SUDNIK, JANUSZ SKRĘŻYNA, JERZY STASZKIEWICZ – Wpływ zanieczyszczeń przemysłowych Wałbrzycha na wielkość i kształt liści wybranych gatunków drzew.

WIESŁAWA KRZACZEK – Biometryczne badania liści gatunków rodzaju Rosa L. w Polsce. I. Rosa canina L.

RYSZARD POPEK, ANDRZEJ SENDEK – Stanowiska róż na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.

MIECZYSŁAW CZEKALSKI – Kalmia wielkolistna (Kalmia latifolia L.) w Polsce.

MIECZYSŁAW CZEKALSKI – Kalina koralowa (Viburnum opulus L.) – krzew częściowo chroniony.

JANUSZ JANECKI – Notatki dendrologiczne z terenu Strzeleckiego Parku Krajobrazowego.

WŁODZIMIERZ. SENETA – Notatki dendrologiczne z parków Polski. I.

MIECZYSŁĄW CZEKALSKI, KRZYSZTOF POKOJOWCZYK – Drzewa i krzewy parków wiejskich oraz niektórych innych zadrzewień Ziemi Kępińskiej.

MIECZYSŁAW CZEKALSKI, ZBIGNIEW MAJEWSKI – Park w Parsowie oraz ciekawsze drzewa i krzewy terenów przyległych.

MIECZYSŁAW CZEKALSKI – Park w Nosowie.

LESZEK KUCHARSKI – Park w Guzowie.

LUDMIŁA HAUSBRANDT – Tadeusz Gorczyński (1905-1982).

JANUSZ HEREŹNIAK – Jakub Mowszowicz (1901-1983).

IZABELLA MICZYŃSKA – Edward Chodzicki (1897-1978).

JANUSZ HEREŹNIAK – Sprawozdanie ze Zjazdu Sekcji Dendrologicznej PTB oraz Komisji Ogrodów Botanicznych i Arboretów przy Komitecie Botaniki PAN w Laskach k. Kępna.

JANUSZ HEREŹNIAK – Sprawozdanie z sympozjum w Nitrze na Słowacji.