Vol. 35,1986
 

TOMASZ BOJARCZUK – Sprawozdanie ze zjazdu członków Sekcji Dendrologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego w Książu.

ANDRZEJ BYTNEROWICZ, WOJCIECH DMUCHOWSKI, BOGUSŁAW MOLSKI – Fluorine content of Scots pine needles in the presence of long term low fluorine air pollution.

MIECZYSŁAW CZEKALSKI – Sośnica japońska – Sciadopitys verticillata (Thunb.) Sieb. et Zucc. w Polsce.

MIECZYSŁAW CZEKALSKI – Zagadnienie uprawy różaneczników w Polsce.

MIECZYSŁAW CZEKALSKI – Różanecznik wschodniokarpacki (Rhododendron kotschyi Simonk.) – trzeciorzędowy relikt karpacki.

MIECZYSŁAW CZEKALSKI – Ukorzenianie sadzonek różaneczników zimozielonych pochodzących ze starych roślin matecznych w zimnym podłożu.

JERZY HRYNKIEWICZ-SUDNIK, ALFRED WĘGŁOWSKI – Rozważania nad rozmieszczeniem i systematyką rodzaju Rhododendron L.

EUGENIUSZ ĆWIKLIŃSKI – Buk zwyczajny (Fagus silvatica L.) o falistym drewnie.
JANUSZ JANECKI – Nasze brzozy krzewiaste.

DANUTA KRAUS, JERZY A. LESIŃSKI – Skład gatunkowy, struktura i funkcjonalność zieleni drzewiastej w Hucie im. Lenina w Krakowie.

BOGUSŁAW MOLSKI, JACEK MOCZYDŁOWSKI, SYLWESTER KAŹMIERCZAK – Budowa przestrzenna drewna wtórnego pnia, gałęzi i korzeni oraz drewna reakcyjnego i juwenilnego Pinus silvestris L. Część I.

WŁODZIMIERZ SENETA – Drzewa i krzewy w Królewskich Ogrodach Botanicznych Króla Jana Kazimierza w Warszawie w roku 1651.

BOŻENA WITKOWSKA – Obserwacje fenologiczne wybranych gatunków drzew i krzewów
w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie w latach 1974-1976. Część I.

RYSZARD ZARĘBA, ROMAN ZIELONY – Ligustr pospolity (Ligustrum vulgare L.) w nadleśnictwie Włocławek i innych naturalnych stanowiskach.

ALFRED KRÓL – Występowanie trójigielnych krótkopędów u sosny pospolitej (Pinus silvestris L.).

DOMINIK FIJAŁKOWSKI, GRAŻYNA TOPOLSKA – Vaccinium myrtillus L. forma leucocarpum (Dum.) Koch na Lubelszczyźnie.

BOLESŁAW SĘKOWSKI – Quercus palustris Muenchh. cv. Picta-Windischleuba.

Literatura – recenzje.