Vol. 34,1986
 

JÓZEF KUROWSKI – Halina Wiesława Rutowicz (1929-1979).

TADEUSZ GŁAZEK – Pamięci Profesora Dr. Stefana Kownasa (9 II 1898-13 XII 1978).

ANDRZEJ ŚRODOŃ – Osobliwe szyszki świerka pospolitego (Picea abies (L.) Karst.) ze stanowisk w Karpatach Zachodnich.

EVGENII ANTONOVICH SIDOROVICH, YURII ZAKHAROVICH KULAGIN, SVETLANA ALEKSANDROVNA SERGEICHIK – Biological Aspects of Optimalization of the Environment.

BOGUSŁAW MOLSKI, JACEK MOCZYDŁOWSKI, SYLWESTER KAŹMIERCZAK – Przestrzenna budowa drewna wtórnego kryptomerii (Cryptomeria japonica D. Don).

ANDRZEJ BYTNEROWICZ, WOJCIECH DMUCHOWSKI, BOGUSŁAW MOLSKI – Effect of Needle Harvest Time, Age of Needles and Age of Scots Pine (Pinus silvestris L.) Trees on the Accumulation of Total Sulphur.

WOJCIECH DMUCHOWSKI, ANDRZEJ BYTNEROWICZ, BOGUSŁAW MOLSKI – The Influence of Boreal Sites on the Accumulation of Total Sulphur in Scots Pine (Pinus silvestris L.) Needles.

WALDEMAR CHMIELEWSKI, ANDRZEJ BYTNEROWICZ, WOJCIECH DMUCHOWSKI – The Reaction of Selected Tree Species Growing on Three Different Soil types to Pollution of the Air with Sulphur and Fluorine Compounds.

MIECZYSŁAW CZEKALSKI – Zasoby genowe różaneczników (Rhododendron L.) introdukowanych w Polsce.

JAKUB DOLATOWSKI – Jeszcze o Podzamczu.

KRYSTYN IZDEBSKI, URSZULA JAKIMIAK – Park Narol na Roztoczu.

IZABELLA MICZYŃSKA, DANUTA KRAUS, ZOFIA MALINOWSKA – Parki wiejskie byłego powiatu myślenickiego. Część II.

TADEUSZ GŁAZEK, MARIANNA RÓWNICKA – Wybrane parki podworskie Płaskowyżu Jędrzejowskiego.

ZBIGNIEW MAJEWSKI – Drzewa i krzewy Koszalina.

JAN T. SICIŃSKI – Zieleń cmentarzy – aktualny problem ochrony i kształtowania cmentarzy.

CEZARY BOGUSKI – Limba w Sudetach.

Z literatury dendrologicznej.

Spis członków Sekcji Dendrologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego – stan na 11 września 1980 r.