Vol. 33,1980
 

STANISŁAW KRÓL – Konstanty Stecki (1885-1978) i Jego zasługi dla rozwoju dendrologii polskiej.

STANISŁAW KRÓL – Stanisław Kościelny (1901-1973). Wspomnienie pośmiertne w piątą rocznicę śmierci.

ANDRZEJ BYTNEROWICZ, WOJCIECH DMUCHOWSKI, BOGUSŁAW MOLSKI – The air pollution accumulation capabilities of some tree species in the vicinity of the chemical plant in Toruń.

JACEK BOROWSKI, MARIA SOLECKA – Chemotaksonomia wybranych gatunków rodzaju Tilia.

KAROL KANIEWSKI, ZOFIA WAŻYŃSKA, OLIMPIA KUCEWICZ – Badania anatomiczne nad rozwojem łusek pączkowych klonów. Część II. Klon polny (Acer campestre L.) i klon jesionolistny (Acer negundo L.).

MARIA GOSTYŃSKA-JAKUSZEWSKA – Studia nad systematyką, rozmieszczeniem i zmiennością głogów występujących w Polsce. Część III. Rozmieszczenie geograficzne głogów w Polsce.

LEON MEJNARTOWICZ – Pinus silvestris L. forma conglomerata Carr. w Polsce.

STANISŁAW KRÓL – Pinus contorta var. latifolia Engelm. – górska odmiana sosny wydmowej na wydmach nadmorskich koło Jarosławca.

MIECZYSŁAW CZEKALSKI – Patologiczne powstawanie korzeni przybyszowych na pędach kaliny koralowej (Viburnum opulus L.).

MIECZYSŁAW CZEKALSKI – Korzenie przybyszowe w spróchniałych pniach drzew.

MARCIN SZYDLARSKI – Wczesne obradzanie świerka pospolitego (Picea abies (L.) Karst.) w Nadleśnictwie Lipusz (OZLP Toruń).

PIOTR STYPIŃSKI – Występowanie jemioły pospolitej (Viscum album L. ssp. album) na terenie miasta Olsztyna.

IZABELLA MICZYŃSKA, DANUTA KRAUS, ZOFIA MALINOWSKA – Parki wiejskie byłego powiatu myślenickiego. Część 1.

ALFRED KASPRZAK – Zespół parkowy w Zamościu.

JAKUB MOWSZOWICZ – Dendrologia a przemysł.