Vol. 32,1979
 


MARIA GOSTYŃSKA-JAKUSZEWSKA – Studia nad systematyką, rozmieszczeniem i zmiennością głogów występujących w Polsce. Część II. Systematyka polskich głogów – Mieszańce.

KAROL KANIEWSKI, ZOFIA WAŻYŃSKA, OLIMPIA KUCEWICZ – Badania anatomiczne nad rozwojem łusek pączkowych klonów. Część I. Klon pospolity (Acer platanoides L.) i klon jawor (Acer pseudoplatanus L.).

RYSZARD ZARĘBA – Nowa forma Quercus petraea Liebl. i inne ciekawsze rośliny drzewiaste w Puszczy Piaskowej.

JANUSZ BOBIŃSKI – Cechy i właściwości jałowca pospolitego (Juniperus communis L.).

ALEKSANDER DZIURZYŃSKI, CEZARY PACYNIAK – Drewno świdośliwy jajowatej (Amelanchier ovalis Med.).

MAREK FERCHMIN – Rola drzew i krzewów w zbiorowiskach leśnych Puszczy Kampinoskiej.

MIECZYSŁAW CZEKALSKI – Wytwarzanie się korzeni przybyszowych u dębu szypułkowego (Quercus robur L.) w warunkach naturalnych.

URSZULA BIOŃSKA, ANDRZEJ NIENARTOWICZ – Zmienność liści drzew i krzewów w zespołach leśnych rezerwatu „Las Piwnicki” k. Torunia.

MIECZYSŁAW CZEKALSKI, HENRYK KUŚWIK – Zniekształcenia liści lip.

WŁODZIMEIRZ SENETA – Odmiany drzew i krzewów ozdobnych pochodzące z Podzamcza (II. Rośliny liściaste).

CEZARY PACYNIAK – Jeden z najokazalszych w Europie egzemplarzy cedrzyńca kalifornijskiego (Calocedrus decurrens Florin) rosnący w Świnoujściu.

JERZY TUMIŁOWICZ – Uprawa, wzrost i zdrowotność niektórych rzadkich gatunków iglastych w arboretum w Rogowie.

WANDA STEFANEK, JADWIGA KICIŃSKA-NABZDYK – Parki i zabytkowe drzewa w dolinie rzeki Kamionki.

URSZULA RADWIŃSKA – Park w Kobylnikach nad Gopłem.

ANDRZEJ SENDEK, BOŻENA WITKOWSKA – Dendroflora parku Kościuszki w Katowicach.

DOMINIK FIJAŁKOWSKI, MIECZYSŁAW KSENIAK, ANIALA MARCZAK – Historia i stosunki dendrologiczne parku w Tarnogórze.

DOMINIK FIJAŁKOWSKI, MIECZYSŁAW KSENIAK, ANIELA MARCZAK – Historia i stosunki dendrologiczne parku w Wożuczynie.

WŁODZIMIERZ SENETA – W parkach województwa szczecińskiego i koszalińskiego.

ALFRED KASPRZAK – Park zdrojowy w Nałęczowie.

ALFRED KASPRZAK – Park w Przybysławicach.

PIOTR STYPIŃSKI – Stanowisko czeremchy amerykańskiej (Padus serotina Borkh.) w lasach państwowych Pojezierza Mazurskiego.

JAKUB MOWSZOWICZ – O modrzewiu Czekanowskiego (Larix czekanowskii Szafer).
Z literatury dendrologicznej.