Vol. 31,1978
 

MARIA GOSTYŃSKA-JAKUSZEWSKA – Studia nad systematyką, rozmieszczeniem i zmiennością głogów występujących w Polsce (I).

MIECZYSŁAW CZEKALSKI – Wytwarzanie się korzeni przybyszowych u sosny zwyczajnej (Pinus silvestris L.) w warunkach naturalnych.

KAZIMIERZ GLANC, CZESŁAW NOWACZYK – Nowe stanowisko wiciokrzewu pomorskiego (Lonicera periclymenum L.) w Nadleśnictwie Laski pod Kępnem.

JERZY TUMIŁOWICZ – O wielkoowocowej formie tarniny (Prunus spinosa L.).

ZOFIA POZNAŃSKA – Świerki wężowe (Picea excelsa Link abb. virgata Casp.) w Polsce.

WANDA STERMIŃSKA, KAZIMIERA NOWAKOWSKA – Obserwacje fenologiczne przeprowadzone w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w latach 1967-1974.

ROMAN KOBENDZA – Krzewy, które warto wprowadzić do upraw parkowych.

STANISŁAW KRÓL, JAN OSTROWICZ – Pinus nigra Arn. na wydmach nadmorskich Mierzei Bukowskiej.

WŁODZIMIERZ SENETA – Ciekawostki dendrologiczne (VII)

JANUSZ SURMIŃSKI, ALEKSANDER DZIURZYŃSKI – Skład chemiczny drewna cisa pospolitego (Taxus baccata L.).

JOANNA WAŻYŃSKA – Obserwacje nad niektórymi cechami pnączy z rodzaju Clematis w Polsce.

CEZARY BOGUCKI – Trójigielna sosna czarna na Dolnym Śląsku.

WŁODZIMIERZ SENETA – Odmiany drzew i krzewów ozdobnych pochodzące z Podzamcza (I. Rośliny iglaste).

CEZARY PACYNIAK – Interesujące parki wiejskie i inne zadrzewienia województwa gorzowskiego.

MIECZYSŁAW CZEKALSKI – Parki w Niepruszewie i Cieślach.

HENRYK URBANIK – Park pałacowy w Świebodzicach.

ALFRED KASPRZAK – Park Klementowice.

PIOTR STYPIŃSKI – Drzewa i krzewy cmentarzy Olsztyna.

AMELIA KAWECKA – Rozwój siewek drzew i krzewów w warunkach silnych zanieczyszczeń powietrza związkami azotu.

JAKUB MOWSZOWICZ – Drzewa i krzewy a toksyczne gazy przemysłowe.

Z życia Sekcji Dendrologicznej – Sprawozdanie z Międzynarodowego Kongresu Dendrologicznego państw socjalistycznych na Węgrzech w dniach 5-12.07.1976 r.

Z literatury dendrologicznej.