Vol. 30,1977
 


JANINA JASNOWSKA – Czynniki wpływające na rozmiary słojów rocznych drewna sosny na torfowisku wysokim w zespole Vaccinio uliginosi-Pinetum.

BOLESŁAW SĘKOWSKI, IWONA ZUB – Studia nad zadrzewieniami linii brzegowych rzek Borów Tucholskich.

MARIA KACZOROWSKA-PETROWICZ – Rozmieszczenie szczodrzeńców na Lubelszczyźnie.

AMELIA KAWECKA – Różnice w budowie igieł świerka pospolitego (Picea abies (L.) Karst.) w różnych poziomach korony.

STANISŁAW KRÓL – Zimoziół północny (Linnaea borealis L.) na nowym stanowisku koło Opatowa w powiecie kępińskim.

JERZY HRYNKIEWICZ-SUDNIK – Mamutowiec olbrzymi (Sequoiadendron giganteum Buchh.) na Dolnym Śląsku.

JANUSZ SKRĘŻYNA – Miłorząb dwuklapowy (Ginkgo biloba L.) w parkach i zieleńcach Wrocławia.

JERZY HRYNKIEWICZ-SUDNIK – Park w Sulistrowiczkach na tle masywu Ślęży.

STANISŁAW MAZUR – Park w Lipnie przed 24 laty i dziś.

MIECZYSŁAW CZEKALSKI, WALTER WILK – Parki wiejskie byłego powiatu wolsztyńskiego.

ZDZISŁAW BEDNARZ – Międzynarodowy Kongres Dendroklimatologiczny w Tucson (USA) – kwiecień 1974 r.

Z życia Sekcji Dendrologicznej – Jakub Tomanek (1902-1975); Sekcja Dendrologiczna Polskiego

Towarzystwa Botanicznego we wrześniu 1975 roku.

Z literatury dendrologicznej.