Vol. 28,1974
 

EUGENIUSZ ĆWIKLIŃSKI – Rozmieszczenie i warunki siedliskowe owocującego bluszczu (Hedera helix L.) w województwie szczecińskim.

FLORIAN ŚWIĘS – Geobotaniczma charakterystyka lasów na obszarze dorzecza górnego biegu Białej Dunajcowej w Beskidzie Niskim. Część III. Lasy jodłowe.

JERZY HRYNKIEWICZ-SUDNIK – Magnolia pośrednia (Magnolia soulangeana Soul.-Bod.) we Wrocławiu.

HENRYK EDER – Klony japońskie uprawiane w arboretum w Rogowie.

WŁODZIMIERZ SENETA – Nadmorski park w Warnie.

KRYSTYNA BOJARCZUK, TOMASZ BOJARCZUK – Park w Brodowie.

CEZARY PACYNIAK – Osobliwości dendrologiczne Słowacji.

CEZARY PACYNIAK – Okazały egzemplarz sekwoi olbrzymiej (Sequoiadendron giganteum Buchh.) w Brwicach.

WŁODZIMIERZ SENETA – Ciekawostki dendrologiczne (VI).

MIECZYSŁAW CZEKALSKI – Zniekształcenia liści różaneczników.

WŁODZIMIERZ SENETA – Popularne błędy w oznaczeniach drzew i krzewów (III).

ELŻBIETA BANIUKIEWICZ – Określanie wieku drzew.

BOLESŁAW WACHACKI – Technika na ratunek zagrożonym drzewom.

Aktualne wiadomości dendrologiczne – Sprawozdanie ze Zjazdu Dendrologicznych Sekcji Czechosłowackiego i Polskiego Towarzystwa Botanicznego w Złotych Morawcach.

Z literatury dendrologicznej