Vol. 27,1973
 


KAZIMIERZ BROWICZ – Kasztan jadalny (Castanea sativa Mill.) w Polsce.

JAKUB TOMANEK – Ocena wyników naturalizacji świerka ajańskiego – Picea jezoensis Carr. i Picea jezoensis var. hondoensis Rehd. w leśnym arboretum w Rogowie.

MARIA GOSTYŃSKA-JAKUSZEWSKA, HALINA WOJTERSKA – Cechy diagnostyczne owoców i nasion niektórych gatunków z rodzaju Staphylea L.

STANISLAW SZPOR – Les dix ennemis du pin carpathique.

STANISLAW SZPOR – Courbe diametre/temps du pin carpathique par la méthode d’integration.

PIOTR STYPIŃSKI – Udział lipy drobnolistnej (Tilia cordata Mill.) oraz jej rola w drzewostanach Pojezierza Mazurskiego, część I.

FLORIAN SWIĘS – Geobotaniczna charakterystyka lasów w dorzeczu górnego biegu Białej

Dunajcowej w Beskidzie Niskim. Część II – Lasy bukowe.

LEOKADIA WITKOWSKA-ZUK I INNI – Wzrost i pokrój korony topoli berlińskiej (Populus × berolinensis Dipp.), II.

AMELIA KAWECKA – Oddziaływanie przemysłowych zanieczyszczeń powietrza na drzewa i krzewy ozdobne w sąsiedztwie Zakładów Azotowych w Puławach.

JANUSZ SURMIŃSKI, TOMASZ BOJARCZUK – Drewno metasekwoi chińskiej (Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng) polskiego pochodzenia.

TADEUSZ SZYMANOWSKI – Niektóre stanowiska jemioły (Viscum album L.) w Polsce.

JERZY TUMIŁOWICZ – Ogród dendrologiczny w Glinnej – stan obecny i plany rozwoju.

HENRYK EDER – Klony północno-amerykańskie uprawiane w arboretum w Rogowie.

HALINA KRZYSIK, TERESA PITTNER, ZOFIA RYBAŁTOWSKA, JANUSZ SKRĘŻYNA – Platan klonolistny (Platanus acerifolia Willd.) na terenie zieleni Wrocławia.

STEFAN ZAN – Jeszcze o metasekwoi.

JÓZEF MISIEWICZ, RYSZARD ŚPIEWAKOWSKI – Ciekawsze tereny zieleni Słupska.

MIECZYSŁAW CZEKALSKI – Ciekawsze drzewa i krzewy Dzierżoniowa.

KRYSTYNA BOJARCZUK, TOMASZ BOJARCZUK – Park w Łęknie.

LEON MEJNARTOWICZ – Park w Szlichtyngowej.

ALEKSANDRA CHAŁUPKOWA, WŁADYSŁAW R. CHAŁUPKA – Interesująca forma sosny pospolitej – Pinus silvestris L.

Z literatury dendrologicznej.