Vol. 24, 1970

 

KAZIMIERZ BROWICZ – Janowiec włosisty (Genista pilosa L.) w Polsce.

MARIA GOSTYŃSKA-JAKUSZEWSKA – Crataegus macrocarpa Hegetschw., nowy dla Polski gatunek głogu.

TADEUSZ JAKUSZEWSKI – Nowe stanowisko brzozy czeczotowatej – Betula verrucosa Ehrh. var. carelica K. Marklin w Beskidzie Sądeckim.

LEON MEJANRTOWICZ – Polimorfizm kwiatów u modrzewia polskiego i europejskiego.

BOGUSŁAW MOLSKI – Odnawianie się pędów szczytowych sosny zwyczajnej (Pinus silvestris L.).

BOGUSŁAW MOLSKI – Regeneracja ospałowanych przez zwierzynę łowną pędów sosny zwyczajnej (Pinus silvestris L.).

TOMASZ BOJARCZUK – O jemiole pospolitej (Viscum album L.) na dębach w Polsce.

TOMASZ BOJARCZUK – Sędziwe topole czarne (Populus nigra L.) w Arboretum Kórnickim.

JERZY DZIEWOLSKI – Leszczyna olbrzym.

MIECZYSŁAW CZEKALSKI – Dąb omszony w Chojnicach.

TADEUSZ SZYMANOWSKI – Sosna himalajska (Pinus griffithii Mc Clelland) w Ujeździe.

TADEUSZ SZYMANOWSKI – Lipa wonna (Tilia insularis Nakai).

CEZARY PACYNIAK, JANUSZ SURMIŃSKI – Drewno klonu jesionolistnego – Acer negundo L.

WŁODZIMIERZ SENETA – Ciekawostki dendrologiczne (V).

HENRYK EDER – Rzadkie drzewa i krzewy w leśnym arboretum w Rogowie, III.

CEZARY PACYNIAK – Ciekawsze drzewa i krzewy w Poznaniu.

JERZY HRYNKIEWICZ-SUDNIK – Drzewa i krzewy Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu.

JADWIGA KOBENDZINA, ROMAN KOBENDZA – Park w Natolinie.

ANDRZEJ JAWORSKI – Park w Pełkiniach.

WŁODZIMIERZ SENETA, JANUSZ SZYMAŃSKI – Park w Trzebieszowicach

MIECZYSŁAW CZEKALSKI – Park w Żabowie.

MIECZYSŁAW CZEKALSKI – Park w Nowej Wsi.

WŁODZIMIERZ SENETA – Popularne błędy w oznaczaniu drzew i krzewów (II).

Z literatury dendrologicznej.