Vol. 20, 1966

 

JADWIGA GORCZYŃSKA – Rozwój Viburnum carlesii Hemsl. ze szczególnym uwzględnieniem ontogenezy elementów drzewnych i drewna tego gatunku.

KAZIMIERZ BROWICZ – Z historii dendrologii. Historia rodzaju Periploca L. i Cionura Griseb.

BENON POLAKOWSKI – Pomnikowy drzewostan modrzewiowy w rezerwacie „Lenki” na Pojezierzu Mazurskim.

JÓZEFA ZALESKA – Powojniki (Clematis sp.) i ich zastosowanie w ogrodnictwie.

JOANNA WAŻYŃSKA, BARBARA OKNIŃSKA – Próby ustalenia kosztów produkcji jednorocznych sadzonek ozdobnych drzew i krzewów iglastych.

STEFAN MYCZKOWSKI – Szkice dendrologiczne z Karpat.

EDMUND MASSALSKI – Żywotność świerka w Świętokrzyskim Parku Narodowym.

ALEKSANDER W. SOKOŁOWSKI – O osobliwych formach świerka i nowym stanowisku brzozy czarnej.

TADEUSZ CYBULKO, JANUSZ SURMIŃSKI – Wstępne badania nad rozmieszczeniem pentozanów w sośnie zwyczajnej – (Pinus silvestris L.).

WŁODZIMIERZ SENETA – Teratologia nasion Ginkgo biloba.

BOLESŁAW SĘKOWSKI – Nowa forma jaśminowca w Gołuchowie.

ANDRZEJ GRABOWSKI – Fraxinus excelsior ’Heterophylla Pendula’ w Pleszowie.

HENDRYK EDER – Przegląd drzew i krzewów iglastych hodowanych w leśnym arboretum w Rogowie, III.

CEZARY PACYNIAK – Parki w Lublinie, Krynicy, Oliwie i Warcinie.

MIECZYSŁAW TOKARSKI – Uszkodzenia mrozowe drzew i krzewów ozdobnych, powstałe zimą 1962/63 roku na Dolnym Śląsku.

Aktualne wiadomości dendrologiczne – Krajowy Zjazd Sekcji Dendrologicznej PTB w Zielonej Górze.

Z literatury dendrologicznej.