Vol. 19, 1965

 

TADEUSZ GORCZYŃSKI, BOGUSŁAW MOLSKI – Dendrochronologia na usługach archeologii.

KAROL KANIEWSKI – Rozwój i budowa anatomiczna miseczki i owocni w rodzaju Fagus.

STANISŁAW KOŚCIELNY, BOLESŁAW SĘKOWSKI – Wyniki doświadczeń topolowych w Arboretum Gołuchowskim.

JANINA SOKOŁOWSKA – Drzewiaste rośliny przewodnie fenologicznych pór roku w Polsce.

JANINA SOKOŁOWSKA – Anomalie fenologiczne roślin drzewiastych na tle warunków pogodowych w 1963 roku.

MARIA STRASBURGER – Wpływ opadów atmosferycznych na zawartość witaminy C w „owocach” róż dziko rosnących w Nałęczowie.

MARIA GOSTYŃSKA – Aktualny stan stanowisk wisienki stepowej (Cerasus fruticosa (Pall.) Woronow) nad dolną Wisłą.

TADEUSZ PRZYBYLSKI – Szkice dendrologiczne z Wietnamu.

ANDRZEJ DZIĘCZKOWSKI – O rezerwat różanecznika żółtego (Rhododendron flavum G. Don) w środkowej Polsce.

JERZY HRYNKIEWICZ-SUDNIK – Z biologii różaneczników (Rhododendron L.) na przykładzie starych szkółek w lasach milickich nad Baryczą.

JERZY HRYNKIEWICZ, JADWIGA TELEŻYŃSKA – Perełkowiec japoński (Sophora japonica L.) w parkach wrocławskich.

JERZY TUMIŁOWICZ – Abies balsamea Mill. i Abies concolor Lindl. et Gord. w lasach Pomorza Wschodniego.

RYSZARD ZARĘBA – O drzewiastych formach jałowca oraz jego biologii i zastosowaniu.

CEZARY PACYNIAK – Nieznane stanowisko Picea excelsa f. deflexa Tyszk.

AMELIA KAWECKA – Brzoza niska (Betula humilis Schrank) w Puszczy Knyszyńskiej.

RYSZARD ZARĘBA – Amelanchier ovalis Med. – świdośliwka jajowata w Puszczy Kozienickiej.

WŁODZIMIERZ SENETA – O dwu nowych mieszańcach forsycji.

WŁODZIMIERZ SENETA – Berberis chopinii – nowy mieszaniec berberysu.

WŁODZIMIERZ SENETA – Dwie nowe odmiany jabłoni purpurowej.

CEZARY PACYNIAK, JANUSZ SURMIŃSKI – Badania nad drewnem tulipanowca (Liriodendron tulipifera L.) polskiego pochodzenia.

CEZARY PACYNIAK, JANUSZ SURMIŃSKI – Drewno rokitnika zwyczajnego (Hippophaë rhamnoides L.).

HENRYK EDER – Przegląd drzew i krzewów iglastych uprawianych w leśnym arboretum w Rogowie, II.

CEZARY PACYNIAK – Aktualny stan Ogrodu Dendrologicznego na Sołaczu w Poznaniu.

CEZARY PACYNIAK, JANUSZ SURMIŃSKI – Zieleń miasta Koszalina.

JÓZEF CZAJKOWSKI – Roślinność drzewiasta parków podworskich powiatu brzeskiego.

CEZARY PACYNIAK – Okazałe drzewa oraz zbiorowiska roślinne w rezerwacie „Czeszewo” i „Kawęczyńskie Brzęki”.

Aktualne wiadomości dendrologiczne – Lord Digby; Zjazdy International Dendrology Union w latach 1962 i 1963.