Vol. 15, 1961

 

STANISŁAW KOŚCIELNY – 50 lat pracy naukowej prof. dr. Konstantego Steckiego.

STEFAN BIAŁOBOK – Obchód jubileuszowy w Poznaniu.

KONSTANTY STECKI, ANTONI BIERNACKI – Osobliwe i godne ochrony drzewa Koszalina i Mielna.

STANISŁAW KOŚCIELNY – Wpływ temperatury, światła i fungicydów na kiełkowanie pyłku niektórych drzew i krzewów.

KAZIMIERZ BROWICZ – Roślinność drzewiasta bułgarskiej części Strandża Płaniny.

KAZIMIERZ BROWICZ, KAZIMIERZ JAKUSZ – Notatki dendrologiczne z Pomorza.

STANISŁAW KRÓL – Dęby nad jeziorem Gardzko (pow. pyrzycki, woj. szczecińskie) i analiza ich przyrostów rocznych.

CEZARY PACYNIAK, MAREK FERCHMIN – Godne ochrony krzewy i ich wiek.

MAREK FERCHMIN, CEZARY PACYNIAK – Dynamika wzrostu krzewów w różnych zespołach leśnych Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka.

MARIA GOSTYŃSKA, JANUSZ SURMIŃSKI – Niektóre własności fizyko-mechaniczne i skład chemiczny drewna kłokoczki południowej (Staphylea pinnata L.).

STEFAN BIAŁOBOK – Cercidiphyllum japonicum S. et Z. var. sinense Rehd. et Wils. w górach Tien-mu-szan w Chińskiej Republice Ludowej.

KRYSTYNA KUKUŁCZANKA – Interesująca forma Rhododendron catawbiense Michx.

ALEKSANDER W. SOKOŁOWSKI, JANUSZ B. FALIŃSKI – Materiały do występowania i ekologii jemioły (Viscum album L. s. l. ) w Puszczy Białowieskiej.

JERZY ŻUK – Badania biometryczne nad liśćmi klonu jaworu (Acer pseudoplatanus L.).

TADEUSZ SZYMANOWSKI – Wiek drzew w parku Łazienkowskim w Warszawie.

STEFAN BIAŁOBOK – Notatki dendrologiczne z Chińskiej Republiki Ludowej.

TADEUSZ SZYMANOWSKI – Brzostownica japońska (Zelkova serrata Mak.) w Warszawie.

ALEKSANDER W. SOKOŁOWSKI – O wegetatywnym rozmnażaniu się świerka (Picea excelsa (Lam.) Link) w pasie bezświerkowym.

JANUSZ SURMIŃSKI, ZDZISŁAW CZECHOWSKI – Niektóre glikozydy występujące w drzewach i krzewach leśnych.

TADEUSZ SZYMANOWSKI – Notatki dendrologiczne z Mazowsza.

JERZY ŻUK – Ciekawostki dendrologiczne.

Aktualne wiadomości dendrologiczne – Dendrologia w Polsce na przestrzeni 35 lat istnienia Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego; Zjazd Międzynarodowej Unii Dendrologicznej w Republice Irlandii w roku 1959; Wspólny Zjazd Sekcji Dendrologicznych Czechosłowackiej i Polskiej w Mlýňanach na Słowacji.

Z literatury dendrologicznej.