Vol. 14, 1960

 

KAZIMIERZ BROWICZ – Zagadnienie pochodzenia bioty wschodniej (Biota orientalis Endl.).

KAROL ERMICH – Zagadnienie telekonekcji w dendrochronologii na przykładzie dębu bezszypułkowego w Bawarii i w Polsce.

STANISŁAW KRÓL – Górska odmiana sosny wydmowej (Pinus contorta var. latifolia Engelm.) w nadleśnictwie Porażyn.

WŁODZIMIERZ SENETA – Cedrzyniec kalifornijski – Libocedrus decurrens Torr.

TADEUSZ SZYMANOWSKI – Kiedy wprowadzone zostały obce gatunki drzew do uprawy w Polsce?

KAROL ERMICH – O sezonowym przebiegu czynności miazgi i tworzenia słoju rocznego u Fagus silvatica L. i Abies alba Mill.

WŁADYSŁAW BUGAŁA – Park dendrologiczny w Soczi.

AMELIA KAWECKA – Park Botaniczny w Białowieży.

JERZY HRYNKIEWICZ – Arboretum we Floriance (koło Zwierzyńca Lubelskiego).

TADEUSZ SZYMANOWSKI – Spostrzeżenia nad wzrostem dębu wielkoowocowego (Quercus macrocarpa Michx.) w naszych parkach.

ROMUALD OLACZEK – Występowanie jemioły pospolitej (Viscum album L.) w okolicach Łodzi.

BOGUSŁAW MOLSKI – O płatowokorowej formie olszy czarnej w Puszczy Białowieskiej (Alnus glutinosa (L.) Gaertn. f. corticiformis (n. f.)).
TADEUSZ SZYMANOWSKI – Nieznane formy grabu pospolitego (Carpinus betulus L.).

STANISŁAW KRÓL – Okazały miłorząb japoński (Ginkgo biloba L.) w Dąbroszynie.

JERZY TUMIŁOWICZ – Rzadki okaz sosny pospolitej (Pinus silvestris L.).

ALEKSANDER SOKOŁOWSKI – Interesująca forma olszy czarnej (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.).

WŁODZIMIERZ SENETA – Kulista forma brzozy omszonej.

JERZY HRYNKIEWICZ – O odmianie zwisłej dębu szypułkowego (Quercus robur L. var. pendula A. DC.).

JERZY TUMIŁOWICZ – Nowe stanowisko Picea excelsa deflexa Tyszk.

WŁODZIMIERZ SENETA – Czy forma Picea excelsa acrocona Fries jest równoznaczna z formą Picea excelsa deflexa Tyszk.?

LUDMIŁA KARPOWICZOWA – Cathaya Hu et Kuang – nowy rodzaj z rodziny Pinaceae.

JERZY HRYNKIEWICZ – Jodła nikko (Abies homolepis Sieb. et Zucc.) w zieleńcach Wrocławia.

TADEUSZ SZYMANOWSKI – Dwa stanowiska sosny koreańskiej (Pinus koraiensis Sieb. et Zucc.) w naszych parkach.

WŁODZIEMIERZ SENETA – Ciekawostki dendrologiczne. (II).

ZYGMUNT LEWANDOWSKI – Ciekawy okaz wiązu.

Aktualne wiadomości dendrologiczne – Ogród botaniczny w Kew (w 200 rocznicę powstania); Zjazd Międzynarodowej Unii Dendrologicznej w Belgii 29. V. – 2. VI. 1958 r.; Zjazd Sekcji Dendrologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego we Wrocławiu; Zieleń miasta Wrocławia; Krótkie sprawozdanie ze Zjazdu Sekcji Dendrologicznej Czechosłowackiego Towarzystwa Botanicznego.

Z literatury dendrologicznej.