Vol. 7, 1939

 

cały nakład zniszczony w drukarni we Lwowie przez władze sowieckie; kilka prac odnalezionych w postaci odbitek autorskich wydano ponownie w vol. 53 (2005), 54 (2006) i 55 (2007):

JÓZEF MˇDALSKI – Materiały do występowania rodzaju Viscum L. w Polsce, 1.

JÓZEF MˇDALSKI – Godne ochrony stare drzewa w powiecie rudeckim koło Lwowa.

ROMAN KOBENDZA – Drzewa i krzewy Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

ROMAN KOBENDZA – Szkice dendrologiczne.