Vol. 5, 1933

 

ANTONI WRÓBLEWSKI – Drzewa i krzewy szpilkowe ogrodów Kórnickich.

ROMAN KOBENDZA – Wpływ zimy 1928/29 roku na roślinność drzewiastą Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego.

HANNA CZECZOTTOWA – Studjum nad zmiennością liści buków: F. orientalis Lipsky, F. silvatica L. i form przejściowych.

STANISŁAW BATKO – Przyczynek do rozsiedlenia niektórych drzew i krzewów w okolicy Przemyśla.

JÓZEF GOETZ – Materjały do rozmieszczenia brzozy niskiej (Betula humilis Schrank) w północno-wschodniej Polsce.

ROMAN KOBENDZA – Szkice dendrologiczne. I. Topola piramidalna (Populus pyramidalis Roz.). Z powodu artykułu p. S. Makowieckiego. II. Drzewa godne ochrony. III. Rozmnażanie wegetatywne czeremchy (Prunus padus L.) i porzeczki czarnej (Ribes nigrum L.).

HELENA MAJDECKA – Parki Warszawy i jej okolic.

LEONJA JANINA KALINOWSKA – Natolin. Opis parku.

BOLESŁAW HRYNIEWIECKI – O niektórych sosnach osobliwych kształtów w okolicach Warszawy.

STANISŁAW BOROWICKI – O anormalnościach szyszek niektórych modrzewi i sosen.

WACŁAW NIEDZIAŁKOWSKI – I. Drzewa w Gidlach pod Radomskiem. II. Osobliwy zrost białodrzewi z lipą.

Z literatury.

Nowi członkowie P. T. D