Vol. 4, 1931

 

ANTONI WRÓBLEWSKI – Wspomnienia pośmiertne – Ernest Henryk Wilson.

P. STARKÓWNA – O utworach lejowatych w korze niektórych drzew, w szczególności lipy amerykańskiej (Tilia americana) w Kórniku.

KONSTANTY STECKI, EDMUND BELLA – Studja biometryczne nad cisem (Taxus baccata L.) w Polsce.

JÓZEF GOETZ – Zmienność owoców dębu szypułkowego (Q. pedunculata Ehrh.).

ANTONI WRÓBLEWSKI – Spostrzeżenia nad aklimatyzacją obcych brzóz w Polsce.

JÓZEF GOETZ – Przerośnięcie (prolifikacja) szypułki żołędziowej u dębu szypułkowego.

J. PIETRUSZYNSKA – Parki Warszawy i jej okolic.

ANTONI WRÓBLEWSKI – Jaśmin nagokwiatowy w Kórniku.

STEFAN MAKOWIECKI – Notatki dendrologiczne z wycieczki po zachodnich dzielnicach Polski.

SZYMON WIERDAK – O drzewach zasługujących na ochronę.

Notatki.

Z literatury.

Wykaz nowych członków P. T. D.