Vol. 1, 1926

 

Wspomnienia pośmiertne – Władysław Zamoyski; Juljan Brunicki; Eugenjusz Stanisław Poluszyński; Zygmunt Demianowski.

PIOTR HOSER – Ustrój i zadania Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego.

STANISLAW SOKOLOWSKI – Dendrologja w stosunku do leśnictwa.

WŁADYSŁAW SZAFER – Zadania Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego wobec ochrony przyrody Polskiej.

STANISŁAW PIĄTKOWSKI – W sprawie założenia parku dendrologicznego we Lwowie.

WŁADYSŁAW KUBIK – W obronie zagrożonych drzew i parków.

ANTONI WRÓBLEWSKI – Park w Fredrowie.

SZYMON WIERDAK – Wykaz drzew godnych ochrony.

KONSTANTY STECKI, WITOLD KULESZA – Opis parku w Kórniku.

KONSTANTY STECKI, WITOLD KULESZA – Godny ochrony jesion i jarzębina szwedzka w Kartuzach.

STANISLAW SUCHOCKI – Kilka uwag o zarastaniu ściętych pni u daglezji zielonej (Pseudotsuga Douglasii).

Sprawy Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego.

Spis Członków Polskiego Tow. Dendrologicznego.