|

XXXI Zjazd Lichenologów Polskich, Międzygórze, 11-14 września 2023 r.

“Współczesne kierunki badań w polskiej lichenologii – wyzwania, trudności, sukcesy”

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXXI Zjeździe Lichenologów Polskich. To spotkanie będzie wyjątkowe pod dwoma względami. Spotykamy się po trzech latach przerwy i w 40-lecie Sekcji Lichenologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego. W tym roku zjazd odbędzie się w przepięknym rejonie Masywu Śnieżnika Kłodzkiego w Międzygórzu. 

Organizatorzy: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Sekcja Lichenologiczna PTB, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Więcej informacji na stronie sekcji: https://pbsociety.org.pl/ind/sekcja-lichenologiczna/aktualnosci/post/xxxi-zjazd-lichenologow-polskich