Webinarium „Wpływ zmian klimatycznych na bogactwo gatunkowe i historię ewolucyjną roślin gór Centralnej Azji (światowego ogniska bioróżnorodności)”, 23 października 2023 r.

23 października (poniedziałek) 2023 roku o godz. 18.00 odbył się siódmy wykład on-line z nowego cyklu webinarów “Pożyteczne, inspirujące i intrygujące – cała prawda o roślinach” pt.:

„Wpływ zmian klimatycznych na bogactwo gatunkowe i historię ewolucyjną roślin gór Centralnej Azji (światowego ogniska bioróżnorodności)”,

który wygłosił prof. dr hab. Marcin Nobis z Zakładu Taksonomii, Fitogeografii i Paleobotaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Obszary górskie to główne ośrodki bioróżnorodności i endemizmu. Zmiany zasięgów wysokościowych i przestrzennych poszczególnych gatunków, spowodowane przez oscylacje klimatyczne w minionych okresach geologicznych, stały się jednym z kluczowych czynników napędzających ich ewolucję. Ponieważ lądolód w trakcie zlodowaceń plejstoceńskich nie dotarł do gór środkowej Azji, stały się one ostoją dla bogatej flory trzeciorzędowej. Natomiast fluktuacje klimatyczne w czwartorzędzie doprowadziły do powstania odrębnych genetycznie grup populacji związanych z poszczególnymi subregionami. Obecnie niemal 30% gatunków występujących w tym obszarze to endemity. Celem prezentacji jest przedstawienie wpływu przeszłych zmian klimatycznych na historię ewolucyjną i zasięgi występowania wysokogórskich roślin endemicznych, identyfikacja czynników warunkujących ich rozmieszczenie oraz próba przewidzenia ich reakcji na przyszłe zmiany klimatu.

Wykład został zarejestrowany i udostępniony na naszym oficjalnym kanale YouTube.