Sympozjum Sekcji Struktury i Rozwoju Roślin, Warszawa, 12 września 2023 r.

Dnia 12 września 2023 r. Sekcja Struktury i Rozwoju Roślin będzie obchodziła 50-lecie swojej działalności w strukturach Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Z tej okazji członkowie Sekcji zapraszają do udziału w sympozjum naukowym pt. Struktura i rozwój roślin – tradycja i nowoczesność. Sympozjum naukowe w 50. rocznicę powstania Sekcji Anatomii, Cytologii i Embriologii Roślin Polskiego Towarzystwa Botanicznego.
Sympozjum odbędzie się w Warszawie, 12 września 2023 r. Będzie obejmować Panel dyskusyjny w 50. rocznicę powstania Sekcji PTB i referaty naukowe. Instytucją współorganizującą jest Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej Instytutu Nauk Leśnych SGGW w Warszawie. Sympozjum zaplanowane jest w godzinach od 11.00 do 16.30. Ramowy program zostanie podany w kolejnym komunikacie.

W imieniu Zarządu Sekcji,
prof. UAM dr hab. Rafał Mól
Przewodniczący Zarządu Sekcji Struktury i Rozwoju Roślin PTB