Sympozjum Sekcji Struktury i Rozwoju Roślin, Warszawa, 12 września 2023 r.

Dnia 12 września 2023 r. Sekcja Struktury i Rozwoju Roślin będzie obchodziła 50-lecie swojej działalności w strukturach Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Z tej okazji Zarząd Sekcji zaprasza do udziału w sympozjum naukowym pt. Struktura i rozwój roślin – tradycja i nowoczesność. Sympozjum naukowe w 50. rocznicę powstania Sekcji Anatomii, Cytologii i Embriologii Roślin Polskiego Towarzystwa Botanicznego.
Sympozjum odbędzie się w Warszawie, 12 września 2023 r. Będzie obejmować Panel dyskusyjny w 50. rocznicę powstania Sekcji PTB i referaty naukowe. Pani Prezes PTB prof. dr hab. Anna Mikuła objęła wydarzenie patronatem honorowym.
Instytucją współorganizującą jest Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej Instytutu Nauk Leśnych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159, Budynek 34. Dyrektor Instytutu Nauk Leśnych SGGW, dr hab. Roman Wójcik, prof. SGGW również patronuje tej rocznicowej konferencji. Sympozjum zaplanowane jest w godzinach od 11.00 do 16.30.
Termin zgłoszeń poprzez formularz rejestracyjny (link poniżej) – do 25 sierpnia 2023 r.

Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka wsparło Sympozjum darowizną finansową

Wsparcia finansowego udzieliła firma Delta Optical

Komunikat i ramowy program sympozjum

W imieniu Zarządu Sekcji,
prof. UAM dr hab. Rafał Mól
Przewodniczący Zarządu Sekcji Struktury i Rozwoju Roślin PTB

Autorką logo Sympozjum jest dr hab. Urszula Zajączkowska, prof. SGGW