Redaktorzy wydawnictw ciągłych

Redaktor naczelny Acta Societatis Botanicorum Poloniae

prof. dr hab. Beata Zagórska-Marek

Uniwersytet Wrocławski

+48 713754096

[encode_email]b.zagorska-marek@pbsociety.org.pl[/encode_email]

Beata Zagórska-Marek

Redaktor naczelny Acta Agrobotanica

prof. dr hab. Bożena Denisow

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

+48 814456615

[encode_email]b.denisow@pbsociety.org.pl[/encode_email]

Redaktor naczelny Acta Mycologica

prof. dr hab. inż. Wojciech Pusz

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

+48 713201697

[encode_email]wojciech.pusz@upwr.edu.pl[/encode_email]

Redaktor naczelny Wiadomości Botanicznych

dr hab. Piotr Górski, prof. UPP

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

+48 618487694

[encode_email]piotr.gorski@up.poznan.pl[/encode_email]

Redaktor naczelny Monographiae Botanicae

dr hab. Zygmunt Kącki, prof. UWr

Uniwersytet Wrocławski

+48 713225957

[encode_email]zygmunt.kacki@uwr.edu.pl[/encode_email]