Sekcja Taksonomii Roślin

[encode_email]taxonomy@pbsociety.org.pl[/encode_email]

Facebook

Sekcja Taksonomii Roślin PTB powstała z inicjatywy prof. dr hab. Adama Zająca, na mocy uchwały Zarządu Głównego PTB z dnia 5 kwietnia 2014 r. Zebranie założycielskie odbyło się  podczas 57. Zjazdu PTB w Lublinie w dniu 30 czerwca 2016 r. Pierwsze Seminarium Sekcji odbyło się w dniach 11–13 lipca 2017 w Małkocinie koło Stargardu (Pomorze Zachodnie).

Zebranie założycielskie Sekcji Taksonomii Roślin
Uczestnicy zebrania założycielskiego Sekcji w dniu 30 czerwca 2016 r.

Za główny cel działalności Sekcji postawiono rozwój badań taksonomicznych w Polsce, a zwłaszcza:

  • zintensyfikowanie współpracy między badaczami
  • opiekę nad zbiorami zielnikowymi (m.in. organizacja letnich spotkań taksonomicznych)
  • inwentaryzację zbiorów zielnikowych w Polsce
  • poszukiwanie źródeł finansowania tych zbiorów
  • wzmożenie wymiany między zielnikami
  • upowszechnianie wiedzy o herbariach
  • tworzenie żywych kolekcji taksonomicznych.

Skład osobowy Zarządu Sekcji

Przewodniczący

dr Grzegorz J. Wolski

Uniwersytet Łódzki

Wiceprzewodniczący

prof. dr hab. Marcin Nobis

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Sekretarz

dr Sławomir Nowak

Uniwersytet Gdański

Członkowie

prof. dr hab. Agnieszka Popiela

Uniwersytet Szczeciński