Sekcja Struktury i Rozwoju Roślin

Sekcja Struktury i Rozwoju Roślin PTB powołana została w 2007 r. w wyniku przekształcenia i zmiany dotychczasowej nazwy Sekcji Anatomii, Cytologii i Embriologii Roślin PTB. Pierwszą przewodniczącą nowej Sekcji została prof. dr hab. Elżbieta Bednarska (UMK w Toruniu), następnie funkcję tę pełniła, dr hab. Krystyna Winiarczyk (Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). W latach 2016–2019 przewodniczącą była prof. dr hab. Ewa Kurczyńska (Uniwersytet Śląski w Katowicach).
Od 2019 r. przewodniczącą Sekcji jest dr hab. Mirela Tulik (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie).

Problematyka badawcza Sekcji obejmuje szerokie spektrum zagadnień morfogenezy roślin. Dotyczą one różnorodnej problematyki związanej z embriologią, cytologią, anatomią i histogenezą roślin z uwzględnieniem mechanizmów biofizycznych i biochemicznych oraz molekularnych podstaw procesów wzrostu i różnicowania roślin. Badania w tym zakresie mają zwykle charakter kompleksowy wymagający zastosowania różnorodnych metod badawczych zarówno z zakresu różnych technik mikroskopowych, cytochemicznych jak też biofizycznych, często z wykorzystaniem kultur tkankowych oraz mutantów i roślin transgenicznych. Celem działania Sekcji jest tworzenie platformy skupiającej badaczy zajmujących się tą problematyką i wspieranie współpracy międzyśrodowiskowej, co umożliwia wymianę myśli i idei naukowych oraz ułatwia dostęp do najnowszych technik badawczych.

Do podstawowych form działalności Sekcji należą spotkania o charakterze sympozjów i konferencji. Jednym z takich spotkań o charakterze ogólnopolskim była zorganizowana w 2017 r. konferencja „Anatomia i histogeneza roślin: wczoraj dziś i jutro”, której celem było poszerzenie wiedzy w zakresie struktury i rozwoju roślin, ze szczególnym uwzględnieniem procesów różnicowania i biomechaniki. Konferencja ta nawiązywała do osiągnięć, zmarłego w 2016 r., prof. Zygmunta Hejnowicza, który położył podwaliny do rozważań nad anatomią roślin w aspekcie czasowo-przestrzennych zmian w związku z działaniem czynników biologicznych i fizycznych.

Skład osobowy Zarządu Sekcji

Przewodniczący

dr hab. Mirela Tulik, prof. SGGW

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wiceprzewodniczący

prof. dr hab. Ewa Kurczyńska

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Sekretarz

dr hab. Krystyna Musiał, prof. UJ

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close