Sekcja Pteridologiczna

Sekcja Pteridologiczna, jako 13. sekcja Polskiego Towarzystwa Botanicznego, powstała pod szczęśliwą gwiazdą we wrześniu 2001 roku. Jej powołanie było pokłosiem 52. Zjazdu PTB w Poznaniu. Grupa założycielska liczyła 15 osób, w skład zarządu weszli Halina Piękoś-Mirkowa (pierwsza przewodnicząca), Elżbieta Zenkteler (sekretarz) oraz Jan Bodziarczyk, Dan Wołkowycki i Krzysztof Świerkosz (członkowie Zarządu). Od roku 2003 członkowie Sekcji Pteridologicznej pozostawali w stałym kontakcie dzięki ukazującemu się z mniejszą lub większą regularnością elektronicznemu Biuletynowi Sekcji Pteridologicznej. Jednym z pierwszych wspólnie zrealizowanych zadań było wydanie Bibliografii Pteridologicznej Polski (1848–2003) w serii Botanical Guidebooks 27: 1–80, 2004.

Rytm spotkań Sekcji wyznaczały kolejne Zjazdy PTB: 53. Zjazd w Toruniu w 2004 (4 referaty i 2 postery); 54. Zjazd w Szczecinie 2007 (4 referaty i 1 poster) oraz 55. Zjazd w Warszawie (5 referatów i 2 postery). Ponadto Sekcja Pteridologiczna zorganizowała już dwie ogólnopolskie konferencje. 1. Konferencję Sekcji Pteridologicznej PTB „Problemy zagrożenia i ochrony paprotników w Polsce” (Kraków – Zakopane, 14–16 września 2006) przygotowano przy współpracy z Instytutem Ochrony Przyrody PAN oraz Instytutem Botaniki PAN im. W. Szafera w Krakowie. Uczestniczyło w niej 30 osób, zaprezentowano 9 referatów i 8 posterów, które ukazały się w monografii Conservation-related problems of pteridophytes in Poland (Botanical Guidebooks 26: 1–175, 2006). Kolejna, 2. Konferencja Sekcji Pteridologicznej PTB „Zasoby paprotników w Polsce i możliwości ich ochrony” (Wrocław, 17–19 września 2008) zorganizowana została przy współpracy z Instytutem Biologii Roślin Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczestniczyły w niej 22 osoby. Plon tych obrad w postaci abstraktów 18 referatów i 12 posterów zawarto w monografii Club Mosses, Horsetails and Ferns in Poland – Resources and Protection, Wrocław: Polish Botanical Society & Institute of Plant Biology. Biologica Silesiae: 1–253, 2008. Trzecia Ogólnopolska Konferencja Sekcji Pteridologicznej odbyła się w Poznaniu w dniach 13–16 września 2012 roku.

W cyklu dwuletnim odbywają się warsztaty poświęcone porządkowaniu danych dotyczących rozmieszczenia stanowisk poszczególnych gatunków paprotników na terenie Polski. W 2009 roku przy współpracy z Pracownią Dokumentacji Botanicznej Zielnikiem Naukowym (Herbarium KTU w Chorzowie) i Zakładem Botaniki Systematycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zorganizowano 1. Ogólnopolskie warsztaty pteridologiczne „Rodzaj Dryopteris w Polsce” (Chorzów, 17–18 września 2009) . Uczestniczyło 20 osób, prezentując 6 referatów i 3 postery. Abstrakty tych wystąpień ukazały się w monografii Genus Dryopteris Adans. in Poland, Wrocław: Polish Botanical Society & Institute of Plant Biology,  Biologica Silesiae: 1–112, 2009.

W roku 2011 na terenie Wolińskiego Parku Narodowego zorganizowano 2. Ogólnopolskie warsztaty „Rodzaj Polypodium w Polsce” (Biała Góra, 13–15 września 2011). Uczestniczyło w nich 16 osób. Wygłoszono 11 referatów, a ich abstrakty ukażą się w monografii pod tym samym tytułem. W dalszych planach mamy prace nad rodzajem Pteridium.

Skład osobowy Zarządu Sekcji

Przewodniczący

dr Ewa Szczęśniak

Uniwersytet Wrocławski

Wiceprzewodniczący

prof. dr hab. Elżbieta Zenkteler

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Sekretarz

mgr Natalia Jędrzejczyk

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close